DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 56     <-- 56 -->        PDF

3.3.2.
Sintetički jedinični hidrogram
Sintetički jedinični hidrogram u obliku trougla definisan je vremenima
tp, Tk, Tp i Tr i maksimalnom ordinatom — qm. (SI. 2)


si. 2 SINTETIČKI JEDINIČNI HIDROGRAM U OBLIKU TROUGLA
Fig.2 Synthetical unit hyclrograph shaped as a triangle


Pomenute veličine određuju se preko poznatih empirijskih formula koje
daju zavisnost ovih veličina od geometrijskih karakteristika sliva. Za ove
proračune korišćeni su parametri sliva dati u poglavlju 3.1.


Proračun parametara hidrograma ide kako sledi:


— faktor koncentracije vode — K
14.000


K
57.784,2


J/J 1/0,0587Vreme koncentracije — Te
Te = 0,0195 KP.77 = 0,0195 57,784,20.77 = 90,50 min = l,51h
— Merodavno vreme trajanja kiše — Tk
Tk = 2 |/fč= 2 1/01= 2,46h


— Vreme zakašnjenja vode — tp, prema Snyder u
(L Lc)C38 (14,0 6,0)0.38
tp = Cs 0,78 ~-rn = 2,22b


l/Ju
1/3,58


— Vreme porasta hidrograma poplavnog talasa TP
Tk 2,46
Tp = tp + -— = 2,22 + = 3,45h


Koeficijent oblika talasa — k
Tp 3,45


= 1,40


Tk = ~2A6~