DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 54     <-- 54 -->        PDF

3.3. Određivanje povratnog perioda
U cilju određivanja povratnog perioda maksimalnog proticaja od 26. 06.
1988. god. izvršen je proračun maksimalnih proticaja povratnog perioda 20,
50, 100 i 1000 godina za Prisjansku reku po Metodi sintetičkog jediničnog
hidrograma (Metoda SCS).


3.3.1. Analiza kiša
Za analizu odabrana je kišomerna stanica Prisjan. Na ovoj stanici postoje
osmatranja dnevnih padavina. Kako je potrebno odrediti kiše trajanja
manjeg od 24 časa izdvojene su maksimalne godišnje kiše trajanja 1, 2, 3, 4
i 5 dana s ciljem da se dobije zavisnost P = f (Tk) gde je:


P — visina kiše u mm
Tk — odgovarajuće trajanje kiše (ekstrapoluje se za Tk < 1 dan)


Empirijske raspodele verovatnoće jednodnevne, dvodnevnih, trodnevnih,
četvorodnevnih i petodnevnih kiša aproksimirane su Gumbelovom krivom
raspodele:


-z
p = i _ e-e


1
gde je z = -jpL- (P — P + 0,45 er)


P — srednja vrednost kiša za osmatrani period.


U tabeli br. 1. date su vrednosti za P, i Pt za kiše trajanja 1, 2, 3, 4 i
5 dana.
Pt — visina bruto kiša određene verovatnoće pojave trajanja 1, 2, 3, 4
i 5 dana.
o- — srednje kvadratno odstupanje


Tabela 1. — Visina bruto kiša različite verovatnoće pojave


Table 1. — Quantity of total rainfall with different probability of occurrence
Tk
(dana)
P
mm mm 0,l»/o l*Vo
Pt
2Vo 5">/o>
1
2
3
4
5
46,11
59,10
62,83
67,41
68,82
16,70
17,65
18,82
20,78
20,98
145,11
163,76
174,43
190,64
193,23
109,32
125,92
134,08
146,08
148,25
98,49
114,47
121,87
132,60
134,63
84,03
99,18
105,57
114,60
116,46


Na slici 1. dat je dijagram (P = f (Tk) za usvojene verovatnoće javljanja.
Sa tog dijagrama ekstrapolovanjem su dobijene bruto padavine različite
verovatnoće pojave za merodavnu dužinu trajanja kiše za sliv Prisjanske
reke.