DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 53     <-- 53 -->        PDF

J _ 6,5


= = 1298; n = °´077


n 0,0299^ (0,170-2,65 + 1,0)1/2´


— Kako je snimanjem poprečnih profila utvrđeno da je:
— Srednja vrednost površine živog preseka — Asr
Al + A2 21,2 + 22,4
Asr = = = 21,80 m´i
2 2


— Srednja vrednost okvašenog obima — Osr
O, + 09 16,2 + 15,7
Osr = —— = ; = 15,95 m´
2 2


— te je srednja vrednost hidrauličkog radijusa — Rsr
Asr 21,8
Rsr =——=—-— = 1,367
Osr 15,95


— Koeficijent brzine po Maningu — C
1
C = Rsr«!
n
C = 12,98- 1,367 t/e = 13,67


— Srednja profilska brzina — Vsr, biće
Vsr = K. C. J/Rsr . Jo ... m´/s


Koeficijent bujičnosti — K određen je iz odnosa


P 1,0
K = = —— = 0,806
Po 1,24
Vsr = 0,806 13,67 J/1,367 0,0299 = 2,23 m´/s


— Maksimalni protok vode u talasu — Qmax
Qmax = Asr Vsr ... m3/s


Qmax = 21,8 2,23 = 48,61 m3/s


Qmax 48,61
Specifični proticaj biće q = —~— = TT7Z = 1,418 m3/s/km2


Pošto je ista kiša zahvatila i sliv Pasjačke reke (F = 17,81 km2) koji ima
vrlo slične fizičko-geografske karakteristike kao sliv Prisjanske reke može
se smatrati, na bazi ovog specifičnog proticaj a, da je poplavu s. Rasnice i
Pirota izazvao poplavni talas sa maksimalnim proticajem 73,88 m3/s (Qmax =


= F-q = 52,10- 1,418).