DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 49     <-- 49 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 627.1 (497.11) 001/2 Šum. list CXIV (1990) 159


ANALIZA POPLAVNOG TALASA PRISJANSKE REKE KOD PIROTA
NA DAN 26. 06. 1988. GODINE


Stanimir KOSTADINOV*


SAŽETAK: Dana 26. 06. 1988. godine dugotrajna kiša velikogintenziteta zahvatila je deo Jugoistočne Srbije, između ostalog i
sliv Prisjanske reke koja je poplavila selo Rasnicu, Pirot i okolne
poljoprivredne površine.


U radu je na osnovu tragova velike vode sračunat i analiziran
maksimalni protok u poplavnom talasu, a po Metodi sintetičkog
jediničnog hidrograma određen je povratni period zabeleženog
proticaja. Konstatovano je da u Prisjanskoj reci pre ušća
Pasjačke reke zabeležen maksimalni proticaj Qmax = 48,61 m3/s,
tj. specifičan proticaj 1,418 m3/s/km2. Zabeleženi proticaj je bio
verovatnoće pojave p = l,l°/o, odnosno povratni period oko 91
godinu.


Ukupno Prisjanska reka sa Pasjačkom rekom imala je proticaj
Qmax = 73,88 mn/s.


Ključne reci: Poplavni tolas, maksimalni proticaj, verovatnoća
pojave, povratni period.


1. UVOD
Prisjanska reka je leva pritoka Nišave u koju se uliva pod imenom Rasnička
reka, u neposrednoj blizini Pirota. Ustvari ovaj vodotok ima nekoliko
imena. Uzvodno od s. Kamik naziva se Kamička reka, nizvodno od s. Prisjan
zove se Prisjanska reka, dok se od s. Rasnica pa sve do ušća u Nišavu zove
Resnička reka.


Dana 26. 06. 1988. godine dugotrajna kiša velikog intenziteta zahvatila
je deo Jugoistočne Srbije (sliv r. Vlasine i deo sliva r. Nišave) kojom prilikom
je izazvala poplave katastrofalnih razmera u Vlasotincu, Svodu, s. Radinjincu,
Pirotu, s. Rasnici, kao i drugim naseljima ovog regiona. Uništeni
su mnogi putevi, mostovi, stambene zgrade, usevi i dr., tako da je materijalna
šteta ogromna. Nažalost bilo je i ljudskih žrtava.


U ovom radu će se na osnovu terenskih istraživanja analizirati poplavni
talas koji se pojavio u Prisjanskoj reci i koji je izazvao poplave u selima
Prisjan i Rasnica kao i u Pirotu (skoro pola grada je bilo poplavljeno).


* Dr. Stanimir Kostadinov, Šumarski fakultet — Beograd
159