DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Tablicom 1. prikazali smo distribuciju odmora obzirom na njihovo trajanje.
Tablica 1.
Trajanje odmora(min)
Broj odmora
(L)_
do 5 7
6—10 9
11—15 7
16—20 4
preko 21 3


Pored tih, mogli bismo ih nazvati »pravih odmora« koje su radnici uzimali
s namjerom da se odmore, u toku radne aktivnosti bilo je i kratkotrajnih
prekida, predaha koje nismo registrirali, jer je bilo teško ocjeniti da li
se radi o predahu ili nečemu drugom. Na primjer: radnik je oborio i izradio
stablo pa stojeći na mjestu traži slijedeće koje će oboriti. To njegovo stajanje
može se smatrati predahom, ali i nužnom fazom u toku rada.


Radna se aktivnost na sječi i izradi može podijeliti u nekoliko kategorija
obzirom na težinu rada, odnosno po potrošnji energije.
Lakšim poslovima ili aktivnostima smatramo sve one poslove koje radnik
čini u takozvanim:
a) pripremno završnim vremenima (dolazak na radno mjesto, odlaganje
stvari, prijelaz do prvog sječnog stabla, sakupljanje stvari i slično);
b) potrebni prekidi rada (fiziološke potrebe, traženje alata, popravci,
dogovori i slično).


Sva nepotrebno izgubljena vremena u kojima radnik troši veoma malo
energije, možemo smatrati kao jedan vid aktivnog odmora od stvarno teških
poslova. Kod radnika I. K. lakših je aktivnosti bilo u trajanju od 41 minute,
ili približno 10% od cjelokupnog radnog vremena.


To ističemo zbog toga što kad valoriziramo način, trajanje pa time i efikasnost
odmaranja, moramo i o tome voditi računa.


Jedan od oblika ili načina odmaranja od teškog fizičkog rada pored prekida
rada, odmora, je i promjena aktivnosti, naravno, mislimo na onu aktivnost
koja iziskuje znatno manje energije. Radnici koji žele i postižu visoku
efikasnost češće koriste upravo zamjenu aktivnosti kao odmor.


Na osnovu snimljenih podataka možemo zaključiti slijedeće:


1. Promatrani radnici su se iskustveno donekle približili distribuciji,
broju i trajanju odmora onom modelu za koji se smatra da predstavlja optimalnu
organizaciju odmora kod teškog tjelesnog rada.
2. Najveća zamjerka se može staviti na trajanje odmora, a time indirektno
i na broj odmora koji su u 45% slučajeva trajali duže od 10 minuta.
Kad za svaki odmor zbrojimo minute odmaranja preko deset minuta
(to se smatra gornjom granicom efikasnog odmaranja kod teškog tjelesnog
rada), osim kod odmora za objed, dobit ćemo trajanje neefikasnog odmaranja.
To je kod naših radnika u pet dana iznosilo 110 minuta. Dnevno se