DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 38     <-- 38 -->        PDF

imaju društveni stan (za rang 1 V = 0,24 i rang 2 V = 0,10). Prema negativnim
predznacima indeksa V segmentarne asocijacije, ispitanici koji posjeduju
društveni stan u pravilu neće imati nizak socioekonomski status. Međutim,
ispitanici koji stanuju kod roditelja, što je logično očekivati, imat
će niži ili nizak socioekonomsko status, a podstanari i oni koji stanuju u
radničkim nastambama nalazit će se na dnu ljestvice socioekonomskog statusa.
Ovi podaci i nisu toliko» teški« jer u ukupnom uzorku podstanara ima
svega 44, a »barakaša« 22 ispitanika.


Jedan od statusnih simbola je automobil. Prijašnji podaci su pokazali
da 421 ispitanik posjeduje automobil, a 194 posjeduje traktor, zatim da većina
ispitanika posjeduje zemlju što bi bio jedan od pokazatelja veće orijentiranosti
ka tradicionalnom selu. Međutim, značajnost koeficijenta kontingenti
je pokazala se kod ukrštan ja varijable »posjedovanje automobila« i indeksa
socioekonomskog statusa, što znači da je zapravo statusni simbol
zaposlenih automobil. Budući da je prema podacima za rang 1 kod ispitanika
koji imaju automobil indeks segmentarne asocijacije naglašen (V =
0,29), može se tumačiti da posjedovanje automobila određuje visok socioekonomski
položaj. Obrnuto, negativan predznak indeksa (V = —0,73) govori
u prilog tvrdnji da ispitanici koji nemaju automobil neće zauzimati
visoko mjesto na ljestvici socioekonomskog statusa. Ova kategorija ispitanika
imat će nizak socioekonomski status — za rang 5 V = 0,21.


Istraživanje je pokazalo da značajnu ulogu u socioekonomskom statusu
ima opremljenost domaćinstva određenim aparatima što označava tendenciju
pojedinih kategorija ispitanika prema urbanom načinu i kvaliteti stanovanja.
Indeks socioekonomskog statusa značajno korelira sa varijablama
»posjedovanje plinskog ili električnog štednjaka«, »posjedovanje hladnjaka
ili škrinja« i »posjedovanje stroja za pranje rublja«. Ispitanici, čija su domaćinstva
opremljena ovim aparatima, nalazit će se u gornjem dijelu ljestvice.


ZAKLJUČAK


Prema »statusnom simbolu« i »pripadnosti određenoj kategoriji uzorka«,
ulvrđeno je da postoji hijerarhija, jer na ljestvici socioekonomskog statusa
poslovođe imaju visok položaj, a radnici nizak položaj. Obrazovanje je slijedeći
»statusni simbol«, odnosno utječe na položaj pojedinaca. Nizak položaj
imaju strukture sa NKV, PKV i KV stupnjem obrazovanja, a visok položaj
imaju ispitanici sa srednjom stručnom spremom. Broj zaposlenih članova
u domaćinstvu utjecat će na socioekonomski status ispitanika. Ispitanici sa
jednim zaposlenim članom imat će nizak status, a ispitanici sa dva i više
zaposlenih članova imaju visok status. Automobil je također »statusni simbol
« i određuje položaj pojedinca na toj ljestvici. Opremljenost domaćinstva
vodovodom, toplom vodom, strojem za pranje rublja, hladnjakom i plinskim
ili električnim štednjakom uvjetuju visok položaj na ljestvici socioekonomskog
statusa.