DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Kao što je već navedeno, najviše ima ispitanika sa KV kvalifikacijama
(283). Svega 21 (7,4%) ispitanika iz ove kategorije zauzima visoki položaj
na ljestvici socioekonomskog statusa (rang 1); 66 (23,3%) dobar položaj
(rang 2); 73 (25,8%) srednji položaj (rang 3); 65 (23,0%) niži položaj (rang 4)
i 58 ispitanika (20,4%) zauzima nizak položaj.


Od ukupno 264 ispitanika sa srednjom stručnom spremom, 106 (40,2%)
zauzima visoki položaj; 75 (28,4%) dobar položaj; 55 (20,8%) srednji položaj;
20 (7,6%) niži i 8 (3,0%) nizak položaj na ljestvici socioekonomskog statusa.


Treća, brojčano najviše zastupljena kategorija ispitanika je sa NKV
kvalifikacijom kojih ima 104. Svega jedan ispitanik zauzima rang 1 ili visoko
mjesto (0,5%); 5 (4,8%) zauzima dobar položaj (rang 2); 8 (7,7%) zauzima
srednji položaj (rang 3); 30 ispitanika (28,8%) ima niži položaj (rang 4) i
60 ispitanika (57,7%) ima nizak položaj (rang 5).


Prema segmentarnoj asocijaciji i pozitivnom ili negativnom predznaku
indeksa V, jasno je naglašeno koje kategorije ispitanika prema obrazovanju
zauzimaju određena mjesta na ljestvici socioekonomskog statusa. Rang 1
u pravilu neće zauzimati NKV ispitanici (V = —0,95), PKV (V = —0,75), KV
(V = —0,62), VKV (V = —0,28) i ispitanici sa nižom stručnom spremom
(V = —1,0). Ove kategorije ispitanika imaju negativan predznak indeksa V
za ćeliju »rang 1« i navedeni stupanj obrazovanja, što ukazuje na to da ti
ispitanici u pravilu neće pripadati visokom mjestu na ljestvici socioekonomskog
statusa.


Međutim, rangu 1 pripadat će ispitanici sa srednjom stručnom spremom
(V = 0,26), sa višom stručnom spremom (V = 0,04) i ispitanici sa visokom
stručnom spremom (V = 0,09). Kod ovih ispitanika, naročito kod srednje
stručne spreme, naglašen je pozitivan predznak indeksa V segmentarne asocijacije
što govori da će ove kategorije ispitanika u pravilu zauzimati visoko
mjesto na ljestvici socioekonomskog statusa. Hijerarhija socioekonomskog
statusa prema rangu na temelju indeksa V izgleda ovako:


Rang 1 — srednja stručna sprema (V = 0,26)
viša stručna sprema (V = 0,04)
visoka stručna sprema (V = 0,09)


Rang 2 — srednja stručna sprema (V = 0,06)
viša stručna sprema (V = 0,01)
visoka stručna sprema (V = 0,01)
VKV kvalifikacija (V = 0,02)


Rang 3 — KV kvalifikacija (V = 0,06)
PKV kvalifikacija (V = 0,01)


Rang 4 — KV kvalifikacija (V = 0,07)
NKV kvalifikacija (V = 0,07)
PKV kvalifikacija (V = 0,03)


Rang 5 — NKV kvalifikacija (V = 0,26)
PKV kvalifikacija (V = 0,02)
KV kvalifikacija (V = 0,02)
niža stručna sprema (V = 0,04)


Prema ovoj ljestvici socioekonomskog statusa vidljivo je da dominantno
visoko mjesto zauzima srednja stručna sprema, a najniže mjesto pripada