DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 32     <-- 32 -->        PDF

UZORAK I METODE


U našem istraživanju primijenili smo metodu stratificiranog uzorka, ko


jim
smo obuhvatili 854 ispitanika ravnomjerno uzetih prema broju zaposle


nih u šumarstvu na području čitave SR Hrvatske. Kategorije uzorka bile su


nam: radnik, poslovođa, predsjednik zbora radnih ljudi, predsjednik rad


ničkog savjeta, predsjednik sindikata i sekretar osnovne organizacije SK,


s tim što je na svakom lokalitetu bilo u uzorku po 5 radnika bez »funkcija«.


Istraživanje je obavljeno anketiranjem pomoću znanstvenog upitnika,


koji smo prethodno verificirali. Anketiranje je obavljeno u toku 1987. go


dine.


Pri obradi podataka korištena je suradnja članova Instituta za društvena
istraživanja u Zagrebu" koji su obavili i kompjutorsku obradu podataka,
a zatim smo proveli znanstvenu analizu uz pomoć statističke metode. Korištena
je multivarijantna analiza.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Indeks socioekonomskog statusa izrađen je na temelju ovih dimenzija:


1. POLOŽAJ U PODJELI RADA. Tu dimenziju sačinjava sintetičko obilježje
koje tvore varijable »kategorije uzorka« i »školska sprema«.
2. EKONOMSKI POLOŽAJ. Tu dimenziju označava sintetičko obilježje
koje čine varijable: a) broj zaposlenih u domaćinstvu, b) prosječni OD u
odnosu na prosjek republike, c) posjedovanje zemlje, d) veličina zemljišnog
posjeda, e) posjedovanje stoke, f) posjedovanje automobila i g) posjedovanje
traktora.
3. STAMBENI POLOŽAJ. U dimenziju stambenog položaja uključene su
varijable: a) posjedovanje kuće, b) rješenje stambenog pitanja za one koji
nemaju vlastitu kuću, c) opskrbljenost domaćinstva strujom, d) opskrbljenost
vodom, e) opskrbljenost toplom vodom, f) posjedovanje plinskog ili
električnog štednjaka i g) posjedovanje stroja za pranje rublja.
4. POLITIČKA PARTICIPACIJA. Tu dimenziju sačinjava članstvo u SKJ
i članstvo u Sindikatu.
Uzimanjem u obzir ove četiri dimenzije sačinjen je skupni indeks koji
je rangiran
od 1 do 5 i to:
Rang 1 označava »visok položaj«,
Rang 2 označava »dobar položaj«,
Rang 3 označava »srednji položaj«,
Rang 4 označava »niži položaj« i
Rang 5 označava »nizak položaj« (Supek , 1981).


Na taj način dobio se generalni položaj zaposlenih u šumarstvu SR Hrvatske.
Naime, obavili smo ukrštanje »indeksa« s ostalim varijablama iz
upitnika, a u obzir su uzeti ona ukrštanja gdje je koeficijent kontingencije
veći od 0,30 (Petz, 1985).


Evo rezultata tih ukrštanja.


* Suradnici su bili Zeljko Buzov i Ivan Rimac.