DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 31     <-- 31 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*301.151.001 Sum. list CXIV (1990) 141


DIMENZIJE SOCIOEKONOMSKOG STATUSA ŠUMARA


Anđelka ŠAJKOVIĆ*


SAŽETAK. Kao i u drugim djelatnostima tako i u šumarstvu
postoji diferencijacija medu zaposlenima, odnosno, nazire se hijerarhija.
U našim sociološkim istraživanjima pokušali smo da
točno izmjerimo tu hijerarhiju. U ovom članku položaj pojedinaca
zaposlenih u šumarstvu utvrđujemo pomoću indeksa socioekonomskog
statusa klasificirajući zaposlene u pet rangova.


UVOD


Pojam »socioekonomski status« je dosta kompleksan i sadrži u sebi niz
elemenata i teorijskih pretpostavki od kojih je potrebno poći. Webe r
jedan je od autora za kojeg se smatra da je prvi upotrijebio izraz »društvena
slojevitost« i sa takvim načinom promatranja društva zanemario Marxov
aktivistički stav prema društvu. Weber u svojoj teoriji stratifikacije uzima
tri osnovna elementa i to klasLi, status i moć. Klasa pripada ekonomskoj
sferi, moć političkoj, a status je sve ono što je označeno ocjenom časti i
prestiža, odnosno to je društveni ugled koji je uvjetovan određenim stilom
života. Za stil života se kaže:


»Po svom sadržaju, staleški ugled se obično izražava u tome što se od
svakog koji hoće da pripada krugu pre svega očekuje određeni stil u vođenju
života (Đ u r i ć, 1987).


Mill s u svojoj teoriji stratifikacije uz klasu, status i moć uvodi četvrtu
dimenziju, zanimanje, jer zanimanje je izvor dohotka, sadrži određeni
stupanj moći i vezano je za statusni položaj. Statusni položaj zasniva se na
društvenim odnosima. Ugled je pretpostavka odnosa. Obilježja ugleda jesu:
zanimanje, imovina, obitelj, odgoj, dohodak, moć i sve ostalo što pojedince
razlikuje jedne od drugih. Prema ovim kriterijima pripadnici gornje klase
imaju visok ugled, a pripadnici donje klase nizak ugled.


U »Rječniku sociologije i socijalne psihologije« (1977) status je definiran
kao »položaj, mjesto, pozicija subjekta u strukturi neke društvene cjeline
(grupe, zajednice, organizacije).«


U ovom radu »socioekonomski status« može se definirati kao položajzaposlenih ocijenjen kroz dimenziju društvene podjele rada, ekonomsku
dimenziju, dimenziju stambenog položaja, dimenziju političke participacije,
a izražen skupnim indeksom koji možemo nazvati »indeks socioekonomskog
statusa«.


* Mr. Anđelka Šajković, prof, sociologije, asistent, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Šimunska cesta 25.