DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 30     <-- 30 -->        PDF

STARI PRAVOPIS!


IZ ŠUMARSKOG LISTA 1890. GODINE


Borba za opstanak. Dobijem jednoga dana mladog orla stekavca (Haliaetos
albicilla) istom poletarca, a bio sam voljan ispuniti ga.
Pošto nisam za neko vreme dospio na taj posao, to sam ga držao u jednom
sobi i hranio.
Medjutim dobijem kroz dva dana veliku ušaru, ranjenu, kojoj je bilo samo
krilo prebijeno, i ostavim ju zajedno s mladim orlom.
Kako nisam dospio niti orla a niti sovu ispunjavati, živili su obadva sužnja
tri noći u miru, ali samo sova nije dobila ništa jesti.


Četvrto jutro kad sam došao u sobu vidim sovu u jednom uglu a po cieloj
sobi perje, dalje opazim obje noge mladog orla stekavca, te sam se ne malo
ovom prizoru začudio.


Sovi je nakon trodnevnog gladovanja smrklo se pred očima — jer glad očiju
nema — te cieloga orla pojela, ostaviv samo noge.


Poslije nekoliko dana izpunio sam sovu, te sam pri izpunjavanju opazio, da
joj je sva ranjena strana bila tako rekuć uvenula a i puna crvi, pa ipak dok bijaše
živa jela je pohlepno bačene joj ptice.
(Str. 368—369.)


J.S.