DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Radniko-dana: 56,6 32,9
Stabala/dan: 6,0 10,1


Očekivani (mJ):


— tehnička oblovina
402,4
— tanka oblovina
48,4
— celulozno drvo
4,0
netto masa
454,8


Očekivana potrošnja goriva — 104,7 litara
Očekivana potrošnja maziva — 70,8 litara


Metode rada pri sječi i izradi drva u prebornim brdskim i planinskim šumama


Četinjače:
KKC — izrada ručno korane oblovine različitih dužina i celuloz. drva od 1 m
NKC — izrada nekorane oblovine različitih dužina i celuloznog drva od 1 m,
KDC — izrada ručno korane oblovine različitih dužina i višemetarskog celuloznog
drva,
NDC — izrada nekorane oblovine različitih dužina i višemetarskog celuloznog
drva.


Li s t a č e:
NKL — izrada oblovine različitih dužina i prostornog drva od 1 m,
NDL — izrada oblovine različitih dužina i višemetarskog prostornog drva.


LITERATURA


1.
Tomanić , S. (1974): Racionalizacija rada pri sječi, izradi i privlačenju drva,
Šumarski fakultet Zagreb.
2.
Tomanić , S., Vondra , V. (1984): Norme i normativi kao osnove planiranja
i stimulativne
raspodjele, Jugoslavensko savjetovanje »Dohodovni odnosi u šumarstvu,
preradi drva i prometu drvnim proizvodima« (Zbornik radova), Split


3.
*** Šumarski fakultet Zagreb: Kompletna dokumentacija o istraživanju
činilaca sječe i izrade drva (izvorni terenski podaci, datoteke podataka
i rezultata).
4.
Tomanić , S. (1982): Studij vremena pri sječi i izradi drva u prebornim šumama.
(Upute za terenske radove), Zavod za istraživanja u šumarstvu, Šumarski
fakultet Zagreb.
5.
Kopf, E. U. (1976): Prediction of time consumption in logging. A 1UFRO project
on the application of work study in forestry. Royal College of Forestry
Garpenberg.
6.
M ar t in i ć, I. (1988): Utjecaj snijega na sječu i izradu drva u sunitima Gorskog
kotara. Šumarski list 11—12, Zagreb.
7.
Vondra , V. (1988): Delay Time Dependence on Work Methods at Cutting and
Primary Wood Conversion. Međunarodni simpozij »Developments on Work Studies
in Forestry«, Solun.
8.
""* Uputstva za vođenje materijalne evidencije drvne mase od sječe do isporuke.
GPSG Delnice, Sektor za razvoj, 1988.
9.
Vondra , V. (1989): Upute za primjenu rezultata istrživanja rada pri sječi i
izradi drva u prebornim šumama Gorskog kotara i Like. Zavod za istraživanje
u šumarstvu, Šumarski fakultet Zagreb.