DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Navedeni faktori odlučujuće utječu na radni proces i definiraju ulaze
za koje utvrđujemo norme i normative.


U primjeni se svi navedeni faktori mogu lako odrediti prije sječe.


Eliminirali smo faktore za koje nismo utvrdili značajno djelovanje na
istraživane elemente radnog procesa (5, 6, 7). Isključivanjem takvah faktora,
koji se u praksi često subjektivno i pristrano procjenjuju, povećana je objektivnost
određivanja normi i normativa.


MATEMATIČKI MODELI


Za izjednačavanje snimljenih podataka izabrali smo eksponencijalnu
funkciju oblika
Y = A " DB


gdje prsni promjer stabla (D) definira nezavisnu varijablu. Zavisnu varijablu


(Y) čini vrijeme radnih aktivnosti na stablu (čisto vrijeme) ili pogonsko vrijeme
rada motorne pile ili neto drvo očekivanih sortimenata ili normativ
potrošnje goriva i maziva.
Vrijeme prijelaza do sječnog stabla (Tp), kao zavisnu varijablu, izjednačili
smo funkcijom oblika
Tp = A -!- B * LP


gdje udaljenost između doznačenih stabala (LP) definira nezavisnu varijablu.
Prosječno ukupno radno vrijeme sječe i izrade jednog stabla tj. normu
vremena (minuta/stablu) računamo po formuli


Tu = (Tč -I- Tp) * (1 + p)
gdje je:


Tu — prosječno ukupno radno vrijeme, min


Tč — ukupno čisto vrijeme radnih aktivnosti na stablu, min


Tp — prosječno vrijeme prijelaza do doznačenog stabla, min


p — iznos općih vremena (potrebnih prekida rada) u čistom vremenu.


Za svaku kombinaciju izabranih faktora rada utvrdili smo vrijednost
parametara navedenih funkcija. Sistem parametara je klasična kompjuterska
baza podataka i zajedno s ulaznim podacima čini temelj softverskih rješenja
pri planiranju činilaca rada u pripremi sječe i izrade drva.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I NJIHOVA PRIMJENA U PRAKSI


Rezultati istraživanja predstavljaju sistem parametara matematičkih
modela za određivanje:


— norme radnog vremena i radnog učinka,
— normativa goriva i maziva,
— neto drva očekivanih sortimenata iz doznačenih stabala,
— pogonskog vremena rada motornom pilom.