DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Primjena normi i normativa u neposrednoj je vezi s interesima većine
zaposlenih u šumarstvu, njihovim međusobnim odnosima i odnosom prema
radu.


ISTRAŽIVANJE SJEČE I IZRADE DRVA


Zavod za istraživanje u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu, u
razdoblju od 1982. do 1987. godine, istražio je osnovne činioce rada pri sječi
i izradi drva u brdskim i pretplaninskim prebornim šumama SR Hrvatske
(3, 4, 9).


Istraživanjem su obuhvaćeni:


— vrijeme radnih aktivnosti,
— vrste i količine radnih učinaka,
— iskorištenje bruto drva,
— struktura neto drva,
— potrošnja goriva i maziva,
— pogonsko vrijeme rada motorne pile.
Metodom kronografije je snimljeno 2600 radniko-dana, a podaci su obuhvatili
različite sastojinske, terenske, organizacijske i vremenske uvjete u
136 gospodarskih jedinica, 29 šumarija i 5 šumskih gospodarstava (3). U toku
snimanja obuhvaćeno je 140 radnika. Posječeno je oko 21.000 stabala 5 vrsta
drveća, odnosno oko 40.000 m3 bruto drva.


Predvidjeli smo i snimanjem obuhvatili slijedeće faktore koji utječu na
rad pri sječi i izradi drva:


— ekološko-gospodarski tip šume,
— vrsta drveća,
— prsni promjer stabla,
— visina stabla,
— granatost,
— stanje stabla,
— vrsta sječe,
— metoda rada,
— nagib terena,
— podstojna etaža,
— snijeg,
— broj radnika u ekipi,
— intenzitet sječe (broj stabala ha).
Matematičko-statističkom obradom izmjerenih i prikupljenih podataka,
analizom i interpretacijom rezultata utvrdili smo značajno djelovanje slijedećih
faktora na istraživane činioce sječe i izrade drva:


— ekološko-gospodarski tip šume,
— vrsta drveća,
— prsni promjer stabla,
— metoda rada,
— broj radnika u ekipi,
— intenzitet sječe (broj stabala/ha).