DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 23     <-- 23 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
(JDK 630»32:338.984(083.4)001 Sum. list CXIV (1990) 133


MATEMATIČKI MODELI ZA PLANIRANJE ČINILACA SJEČE I IZRADE


DRVA U PREBORNIM ŠUMAMA


Ivan MARTINIĆ*


SAŽETAK: Utvrđeno je značajno djelovanje slijedećih faktora
na rad pri sječi i izradi drva:ekološko-gospođarski tip šume,

vrsta drveća,
— prsni promjer stabla,

metoda rada,

broj radnika u ekipi,
— intenzitet sječe (broj stabala/ha).
Novi ulazni kriteriji (faktori primjene) povećali su pouzdanost
i objektivnost planiranja, činioca sječe i izrade drva.
Istražene su vrijednosti parametara matematičkih modela za
određivanje:ukupnog vremena sječe i izrade (norme vremena i učinaka),

pogonskog vremena rada motornom pilom,

normativa goriva i maziva,

neto drva očekivanih sortimenata.
Dizajn i organizacija sustava matematičkih modela, u primjeni
daju neusporedive prednosti upotrebi kompjutera.


Ključne riječi: Sječa i izrada. Tehničke norme i normativi.
Matematički modeli. Faktori primjene normi.


UVOD


Cilj je šumske proizvodnje na sječi i izradi drvnih sortimenata (sječa
i izrada drva) ostvariti ekonomičnu proizvodnju, odnosno opteretiti izrađeni
sortiment minimalnim troškovima.


Preduvjet za organiziranu proizvodnju je korektna i sveobuhvatna priprema
rada kojom kontinuirano težimo uspostavljanju takvih odnosa između
faktora rada koji su bolji od onih pri već postojećem radu (1).


Pouzdane i objektivne norme i normativi predstavljaju nezamjenljive
osnove svakog stručnjaka pri planiranju i pripremi rada na sječi i izradi
drva. To su, ujedno, jedni od glavnih mjerila stimulativne raspodjele zarada
radnika (2).


* Ivan Martinić, dini. inž., Šumarski fakultet u Zagrebu, Šimunska c. 25.