DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Ball, 1968, Meusel et al. 1978, Palamarev, 1979, Grcuter et al.
1986).
Na teritoriju Jugoslavije svakako najviše podataka ima za vrstu C. sanguined,
dok vrstu C. australis za Srbiju navodi B. Jovanović (1973), a


C. hungarica za Vojvodinu i Bosnu bilježi Holu b (1981).
S obzirom na formiranje i diferencijaciju vrsta srodstvenog kruga C.
sanguinea s.l., a na temelju do sada poznatih podataka o njihovoj rasprostranjenosti,
možemo uočiti da je svaki od navedenih taksona značajan za
posebno, ekološki specifično i više manje izolirano područje i da se je svaki
od njih razvio alopatrički.


C. sanguinea L., prva opisana vrsta vezana je na područje srednje, zapadne
i južne Evrope s atlantskom ili umjereno kontinentalnom klimom.
C. australis C. A. Meye r je opisana iz samoga istočnog ruba Evrope,
iz okolice Istanbula, a vezana je na istočni dio Balkanskog poluotoka, sjeverni
dio Male Azije, Krim i južni dio Ukrajine (usp. Meuse l et al. 1978),
dakle, područje izrazite kontinentalne i stepske klime. Za Jugoslaviju se
navodi iz istočne Srbije (usp. B. Jovanović , 1973).
C. hungarica Karpati posljednja je opisana i prema broju do sada poznatih
nalazišta ograničena je prvenstveno na panonski bazen s kontinentalnom
klimom panonskih značajki. Poznata je iz Poljske, čehoslovačke, Mađarske,
Rumunjske i zapadnog dijela Ukrajine u SSSR-u. U Jugoslaviji je
do sada bila poznata iz Vojvodine u Srbiji i Bosne (Holub , 1981).
U sklopu kompleksnih istraživanja biljnog pokrova Ornitološkog rezervata
Krapje đol kraj Jasenovca u Hrvatskoj, a u opsegu florističkih istraživanja,
podvrgnute su taksonomskoj analizi i populacije sviba — »Cornus
sanguinea s.l«. Preliminarna istraživanja (usp. Trinajsti ć i Zi. Pavletić
, 1989) su pokazala da na lokalitetu Krapje đol pridolaze dvije vrste
i to C. sanguinea i C. hungarica. Detaljnim komparativnim istraživanjima je
to i potvrđeno.


Pojava mješovitih populacija vrsta C. so.nguine.a-C. hungarica, C. sanguine-
C. australis i C. hungarica-C. australis uočena je upravo na širem
prostoru Panonije, dakle, u opsegu areala C. hungarica, a najvjerojatnije
je u vezi s ornitohorijom, jer ptice jedući plodove sviba ujedno pridonose
njegovu širenju. Budući da plodovi dozrijevaju u jesen, možemo smatrati
da ptice prilikom jesenske selidbe mogu takve plodove prenijeti i na veće
udaljenosti. Zbog toga je i pojava mješovitih populacija na lokalitetu Krapje
đol, poznatom po tome što služi kao važna postaja u selidbi srednjoevropskih
ptica prema jugu, zasigurno povezana s ornitohorijom.


NOMENKLATURA TAKSONA SRODSTVENOG KRUGA


Cornus sanguinea s.l.


Kao i kod mnogih drugih vrsta, pogotovo u sklopu polimorfnih rodova,
nomenklaturni odnosi i sinonimika vrlo su komplicirani i često nejasni (konfuzni),
pa se u šarenilu različitih imena teško snalaze i stručnjaci, nije moglo
mimoići ni rod Cornus, iako u stvari obuhvaća maleni broj vrsta.