DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
ODK 630*582.4 (497.1) 001 (Cornus sp.) Sum. list CXIV (1990) 127


CORNUS HUNGARICA KARPATI U DENĐROFLORI HRVATSKE


Ivo TRINAJSTIĆ*


SAŽETAK: U radu se iznosi taksonomska analiza srodstvenog
kruga Cornus sanguinea s.l. s posebnim osvrtom na
rasprostranjenost taksona C. hungarica u denđroflori Hrvatske.


Isto je tako istaknuto da na teritoriju Jugoslavije pridolaze
sve tri vrste srodstvenog kruga C. sanguinea s.l.— C. hungarica
L., C. australis C. A. Meyer i C. hungaricaKarpati.


Ključne riječi: Cornus sanguinea s.l, C. h u tigar
i c a, rasprostranjenost u Hrvatskoj.


UVOD


Iako vrste roda Cornus (drijenovi, svibovi) nemaju u šumarstvu direktni
proizvodni značaj, dobro poznavanje pojedinih vrsta, pogotovo međusobno
razlikovanje vrsta srodstvenog kruga C. sanguinea s.l., mogu nam poslužiti
kao indikatori određenih ekoloških uvjeta staništa na kojem rastu.


U opsegu roda Cornus u denđroflori Hrvatske, a i čitave Jugoslavije ističu
se dvije vrste — dren (Cornus mas) i svib (C. sanguinea). Te su dvije
vrste tako međusobno različite da ih praktički nikada ne bismo zamijenili,
a uglavnom se dobro razlikuju i ekološki. Do zabune, odnosno zamjene bi
eventualno moglo doći kod mladih biljaka ili mladih, lisnatih sterilnih grančica,
ali ih i tada možemo lagano razlikovati.


C. mas — drijen, ima pupove s ljuskama, lisni su pupovi duguljasti i
strše, a cvjetni su kuglasti; listovi su s donje strane, uz glavnu žilu, u uglovima
postranih žila sa čupercima vunastih dlačica.
C. sanguinea — svib, ima pupove bez ljusaka, svi su međusobno jednaki
i prilegli uz grančicu; listovi su u uglovima žila bez čuperaka vunastih dlačica.
Manje je poznato da sve ono što skoro u pravilu označavaju imenom


C. sanguinea nije na prostoru Evrope i zapadne Azije jedna jedinstvena vrsta,
već čak tri vrste: C. sanguinea, C. hungarica i C. australis (usp. Holub,
1981), premda kod nekih drugih autora taksoni C. hungarica i C. australis
predstavljaju samo podvrste ili varijetete vrste C. sanguinea (Hayek, 1927,
* Prof. dr. Ivo Trinajstić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šimunska
25, YU-41000 Zagreb
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Ball, 1968, Meusel et al. 1978, Palamarev, 1979, Grcuter et al.
1986).
Na teritoriju Jugoslavije svakako najviše podataka ima za vrstu C. sanguined,
dok vrstu C. australis za Srbiju navodi B. Jovanović (1973), a


C. hungarica za Vojvodinu i Bosnu bilježi Holu b (1981).
S obzirom na formiranje i diferencijaciju vrsta srodstvenog kruga C.
sanguinea s.l., a na temelju do sada poznatih podataka o njihovoj rasprostranjenosti,
možemo uočiti da je svaki od navedenih taksona značajan za
posebno, ekološki specifično i više manje izolirano područje i da se je svaki
od njih razvio alopatrički.


C. sanguinea L., prva opisana vrsta vezana je na područje srednje, zapadne
i južne Evrope s atlantskom ili umjereno kontinentalnom klimom.
C. australis C. A. Meye r je opisana iz samoga istočnog ruba Evrope,
iz okolice Istanbula, a vezana je na istočni dio Balkanskog poluotoka, sjeverni
dio Male Azije, Krim i južni dio Ukrajine (usp. Meuse l et al. 1978),
dakle, područje izrazite kontinentalne i stepske klime. Za Jugoslaviju se
navodi iz istočne Srbije (usp. B. Jovanović , 1973).
C. hungarica Karpati posljednja je opisana i prema broju do sada poznatih
nalazišta ograničena je prvenstveno na panonski bazen s kontinentalnom
klimom panonskih značajki. Poznata je iz Poljske, čehoslovačke, Mađarske,
Rumunjske i zapadnog dijela Ukrajine u SSSR-u. U Jugoslaviji je
do sada bila poznata iz Vojvodine u Srbiji i Bosne (Holub , 1981).
U sklopu kompleksnih istraživanja biljnog pokrova Ornitološkog rezervata
Krapje đol kraj Jasenovca u Hrvatskoj, a u opsegu florističkih istraživanja,
podvrgnute su taksonomskoj analizi i populacije sviba — »Cornus
sanguinea s.l«. Preliminarna istraživanja (usp. Trinajsti ć i Zi. Pavletić
, 1989) su pokazala da na lokalitetu Krapje đol pridolaze dvije vrste
i to C. sanguinea i C. hungarica. Detaljnim komparativnim istraživanjima je
to i potvrđeno.


Pojava mješovitih populacija vrsta C. so.nguine.a-C. hungarica, C. sanguine-
C. australis i C. hungarica-C. australis uočena je upravo na širem
prostoru Panonije, dakle, u opsegu areala C. hungarica, a najvjerojatnije
je u vezi s ornitohorijom, jer ptice jedući plodove sviba ujedno pridonose
njegovu širenju. Budući da plodovi dozrijevaju u jesen, možemo smatrati
da ptice prilikom jesenske selidbe mogu takve plodove prenijeti i na veće
udaljenosti. Zbog toga je i pojava mješovitih populacija na lokalitetu Krapje
đol, poznatom po tome što služi kao važna postaja u selidbi srednjoevropskih
ptica prema jugu, zasigurno povezana s ornitohorijom.


NOMENKLATURA TAKSONA SRODSTVENOG KRUGA


Cornus sanguinea s.l.


Kao i kod mnogih drugih vrsta, pogotovo u sklopu polimorfnih rodova,
nomenklaturni odnosi i sinonimika vrlo su komplicirani i često nejasni (konfuzni),
pa se u šarenilu različitih imena teško snalaze i stručnjaci, nije moglo
mimoići ni rod Cornus, iako u stvari obuhvaća maleni broj vrsta.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Danas u pogledu taksonomije roda Cornus L. postoje uglavnom dva gledišta.
Prema jednom to bi bio jedan rod — Cornus sa sekcijama (odnosno
podrodovima), Cornus, Krainopsis (=Thelycrania) i Arctocrania. Prema drugom
gledištu radilo bi se o dva samostalna roda Cornus i Swida, dok bi
ostala imena (Krainopsis, Thelycrania, Acrocrania) u statusu roda bili sinonim
roda Swida. Po tom gledištu rod Cornus obuhvaćao bi drijenove i pripadala
bi mu samo vrsia C. rnas (dren), dok bi svibovi bili uključeni u rod
Swida (latinizirano staroslavensko ime »swjda« — svib) i u opsegu srodstvenog
kruga S. sanguinea s.l. obuhvaćene bi bile vrste S. sanguinea, S.
hungarica i S. australis.


Mi bismo se, kao i većina evropskih autora, priključili onim shvaćanjima
koji unutar jednog jedinstvenog roda Cornus razlikuju tri podroda —
Cornus, Krainopsis i Arctocrania. Rod Cornus podrod Cornus obuhvaćao bi
dren — C. mas, rod Cornus podrod Krainopsis obuhvaćao bi svibove — C.
sanguinea, C. hungarica i C. australis, a rod Cornus podrod Arctocrania
vrstu C. alba. Nomenklaturne odnose navedenih taksona (s obzirom na teritorij
Jugoslavije) možemo pregledno prikazati na slijedeći način:


Rod Cornus L., Spec. PL 117 (1753); Gen. PI. ed. 5, 14 (1754)


Podrod Cornus


1. C. mas L., Spec. PL 117 (1753)
Podrod Krainopsis Rafin., Alsogr. Amer., 58 (1838)
= podrod Thelycrania (Dumort.) C.K. Schneider, 111. Handb. Laubholzk.
2: 437 (1909), comb, invalid,
=
Swida Opiz in Berchtold et Opiz, Oekon. Techn. Fl. Bdhmen
2(1) : 174 (1938) — »Swjda«


2.
C. sanguinea L., Spec. PL 117 (1753)
= Swida sanguinea (L.) Opiz in Berchtold et Opiz, Oekon. Techn.
Fl. Bohmen 2(1) : 174 (1838)
=
Thelycrania sanguinea (L.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon s.n. 16:
394 (1868), nom. invalid.


3.
C. australis C. A. Meyer, Bull. Phys. Math. Acad. Sci. Petersb. 3:
372 (1845)
= C. sanguinea var. australis (C. A. Meyer) Koehne, Dendrol. 436
(1893)
= C. sanguinea subsp. australis (C. A. Meyer) Javorka in Soo et
Javorka, Mag. Nov. Kez. 1: 398 (1951)
= Swida australis (C. A. Meyer) Pojark. ap. Grossgeim, Opredel.
Rostl. Kavkaza, 205 (1949)
=
Thelycrania australis (C. A. Meyer) Sanadze, Trudy Tbilis. Univ.
29a: 38 (1946), nom. invalid.


4.
C. hungarica Karpati, Agrartud. Egyet. Kert.-Szologazdasagtud. Karavak
Kozi. 13: 121 (1949)
=
C. sanguinea var. hungarica (Karpati) Soo in Javorka et Soo,
Mag. Nov. Kez. 1: 398 (1951)
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 20     <-- 20 -->        PDF

= C. sanguinea subsp. hungarica (Karpati) Soo, Acta Bot. Acad.
Sci. Hung. 10: 371 (1964)
= Swida hungarica (Karpati) Sojak, Not. Bot. Del. Sem. Hort.
Bot. Univ. Carol. Prag. 1960: 9 (1960)


KLJUČ ZA ODREĐIVANJE VRSTA SRODSTVENOG KRUGA


Cornus sanguinea s.l.


Da bismo na terenu ili u laboratoriju mogli prepoznati i odrediti o kojoj
se vrsti srodstvenog kruga C. sanguinea s.l. radi, donosimo ovdje tzv. »dihotomski
analitički ključ« diferencijalnih značajki koje su dijagnostički važne


za razlikovanje pojedinih vrsta:


1 a) Mlade grančice (izbojci) su gole; listovi su s donje strane s nepravilno
raspoređenim, jednokratkim, stršećim, rutavim dlakama:


C. sanguinea
b) Mlade grančice (izbojci) su prileglo dlakove; listovi su s donje strane
s ± pravilno usmjerenim (orijentiranim) dvokrakim, u sredini
pričvršćenim, ± prileglim dlakama (»kompas-dlake«) ... . 2


2 a) Dvokrake dlake su kratke, ± 0,6 mm duge, sve su na čitavoj površini
pravilno poredane (orijentirane) u jednom smjeru, izrazito
prilegle:


C. australis
b) Dvokrake dlake su duže, preko 1 mm duge, na pojedinim dijelovima
lista drugoga smjera, nisu izrazito prilegle:


C. hungarica
ZAKLJUČAK


Prilikom istraživanja biljnog pokrova Ornitološkog rezervata ICrapje đol
u Hrvatskoj, u opsegu populacija sviba — Cornus sanguinea s.l. ustanovljeno
je i prisustvo vrste C. hungarica. To je prvi nalaz navedene vrste u
dendroflori Hrvatske. Pridolazak vrste C. hungarica na lokalitetu Krapje
đol može se dovesti u vezu s ornitohorijom, ostvarenom jesenskom selidbom
srednjoevropskih ptica prema jugu.


LITERATURA


Bali, P. W., 1968: Cornus L. In T. G. Tutin and W. H. Heywood (eds.) Flora Euro-
pea 2, 313—314.
Greuter, W., Burdet, H. M., Long, G., 1986: Med-Chechlist 2. Conservatoire


et Jardin botaniques Ville de Geneve.
Hayek, A., 1927: Prodromus florae peninsulae Balcanicae 1: 954. Berlin-Dahlem.
Holub , J., 1981: Poznamky k slovenskym zastupeum radu Cornales I. Zpr. Čs.


Bot. Společ., Praha, 16: 81—111.
Jovanović, B., 1973: Cornaceae Link. In M. Josifović (ed.) Flora SR Srbije 5,
175—179.
Meusel, H., Jager, E., Rauschert, S,, Weinert, E., 1978: Vergleichende
Cliorologie der Zentraleuropaischen Flora 2. Jena.


130
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Palamarev, E., 1979: Cornaceae Dum. In D. Jordanov (ed.) Fl. Nar. Rep. Balgaria
7, 486—490.
Trinajstić, L, Pavletić, Zi., 1989: Flora Ornitološkog rezervata Krapje đol
Biosistematika (u tisku).


Cornus hungarica Karpati in the Dendroflora of Croatia


Summary


During the explorations of the floristic cover of the reservation Krapje đol
by the analysis of the populations Cornus sanguinea s. 1. the species C. hungaricahas been discovered. It is the first finding of the said species in the dendroflora
of Croatia. Therefore, the taxonomic analysis of the congenetic circle of Cornus
sanguinea s. 1. was made, since all three species known presently (C. sanguinea


C. australis, C. hungarica) are represented in the territory of Yugoslavia.