DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Tablica 5.


Visine i promjeri biljaka nakon prve vegetacije (cm/mm)


Vrsta drveća
Rasadnik Tretiranje Primorski Hrast


Alepski bor Crni bor


bor
crnika


Frančes-Kontrola 15,4 2,20 6,1 1,20 5,6 1,35 6,3 2,90
kija NPK 33,6 3,45 17,3 2,58 9,4 2,48 19,4 4,35
Pokus 1 NPK-i-Ca-1 30,5 3,38 22,1 2,68 10,1 2,75 16,6 4,30
NPK+Ca-2 30,3 3,23 20,2 2,38 8,2 2,45 14,2 3,63
NPK+Ca-3 23,0 3,05 18,6 2,07 7,9 2,25 13,6 3 58


LSD lOVo 2,4 0,73 2,9 0,15 0,9 0,30 2,0 0,36
1°/« 2,9 0,89 3.5 0,18 1,1 0,37 2,5 0,44
0,l´»/o 4,1 1,25 4,9 0,25 1,5 0,52 3,5 0,62


Primorski
Obična Hrast


\lepski bor Crni bor Čempres


bor
smreka lužnjak


Kontrola 15,7 2,14 6,4 1,06 6,2 1,33 4,0 0,70 3,1 0,80 15,0 3,66


u


nj in
NPK 16,7 2,50 12,0 1,25 9,8 1,39 8,1 0,95 6,1 0,96 25,4 5,08


85
NPK+Ca l 13,7 1,83 11,1 1,30 6,7 1,32 8,4 0,95 5,6 0,87 34,9 5,95
NPK+Ca-2 8,9 1,69 7,2 0,99 5,6 0,90 5,6 0,82 5,4 0,89 33,8 5,37


t °


50*
NPK+Ca-3 7,7 1,28 5,0 0,88 5,6 0,85 4,2 0,68 4,6 0,86 27,3 5,18


LSD lO´/o 2,1 0,09 1,1 0,19 0,5 0,13 0,9 0,17 0,5 0,05 4,4 0,52
l»/» 2,6 0,10 1,4 0,24 0,6 0,15 1,1 0,21 0,6 0,06 5,3 0,63
0,1´Vo 3,6 0,15 1,9 0,34 0,9 0,22 1,6 0,29 0,9 0,08 7,5 0,89


Hrast
crnika lužnjak


Jastrebarsko Kontrola 6,9 2,5 14,9 4,0
Pokus 3 NPK 15,4 3,5 27,5 4,6
NPK+Ca-1 16,0 3,8 36,1 5,5
NPK + Ca-2 13,4 3,6 30,5 4,9
NPK+Ca-3 10,8 3,3 20,9 4,9


LSD 10V« 1,5 0,78 2,3 0,47
l»/o 1,8 0,95 2,9 0,57
0,1´Vo 2,6 1,33 4,0 0,80


Tablica 6.


Sadržaj klorofila a i b u iglicama primorskog i alepskog bora (mg/g)


Primorski bor
Alepski bor


Tretiranje


Klorofil-a Klorofil-b Klorofil-a Klorofil-b


Kontrola 0,435 0,292 0,477 0,251
NPK 0,529 0,330 0,579 0,253
NPK+Ca-1 0,355 0,237 0,439 0,199
NPK+Ca-2 0,308 0,228 0,353 0,159
NPK+Ca-3 0,314 0,206 0,224 0,107