DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 112     <-- 112 -->        PDF

općina Valpovo i Beli Manastir izradila stručna grupa iz područja šumarstva,
drvne industrije i ekologije, materijal koji je upućen pod brojem 2185-02-01-89/1.
od 4. travnja 1989. godine predsjedniku Sabora SR Hrvatske i predsjedniku Izvršnog
vijeća Sabora SR Hrvatske, te Predsjedništvu SRH, Vijeću udruženog rada
IV Sabora, Vijeću općina Sabora, Društveno-političkom vijeću Sabora, Republičkom
komitetu za energetiku Hrvatske, Republičkom komitetu za poljoprivredu
i šumarstvo Hrvatske, Republičkom komitetu za vodoprivredu Hrvatske, Privrednoj
komori SRH, Zajednici elektroprivrede Hrvatske, PZ šumarstva i prerada
drva »Exportdrvo« Zagreb, Izvršnom odboru ZO Osijek, PK Si B Osijek, »Elektroslavoniji
« Osijek, VRO »Drava-Dunav« Osijek, ali do danas nismo od nikoga
dobili odgovor niti nas je itko o ovoj temi pozvao na razgovor, niti smo informirani
da se o tom materijalu negdje raspravljalo. Zašto?


6. Zahtjeva se da se ubuduće na sve rasprave u vezi vodnih stepenica donjeg
toka Drave pozivaju predstavnici svih zainteresiranih društvenih i privrednih subjekata.
Stiče se dojam da se ti subjekti namjerno na pozivaju.
7. Predlažemo da se izvrši revizija članova koordinacijskih odbora te da se
uključe predstavnici svih zainteresiranih društvenih i privrednih subjekata.
8. Inzistiramo na izradi konačne studije utjecaja VS na okolinu u čemu će
sudjelovati stručnjaci Šumarskog fakulteta iz Zagreba, a kako je navedeno u Informaciji
o realizaciji Programa Drave (svibanj 1989. godine strana 8, zadnji pasoš).
Takav zadatak koliko smo informirani, nisu dobili niti stručnjaci Šumarskog
fakulteta, a niti drugi.
Pitanje VS Osijek i na 31,1 rkm i na presjeku 56 rkm ne mijenjaju, bez obzira
na bilo koji od ova dva presjeka, problem sakupljanja zaobalnih voda, tj. sabirnog
kanala koji će ići od Virovitice do ispod brane VS Osijek kao i brane VS
Donji Miholjac, već je problem da će velike vode izazvane prolomima oblaka u
području Papuka i Krndije, te naglog topljenja snijega izazvati potapanje nizinskih
šuma na područjima općine P. Slatina, Orahovica, Našice, D. Miholjac i Valpovo.
Naime, retencije za te velike vode se u sadašnjem projektu predviđaju u
postojećim šumskim kompleksima. Tako bi direktno bilo ugroženo preko 3.000
ha hrastovih i jasenovih šuma u okviru predviđenih retencija, to bi izazvalo promjenu
režima podzemnih voda na površini cea 24.000 ha što će sigurno izazvati
promjene u tom eko sistemu i direktno ugroziti ove šume.


Jedino rješenje ovog problema je izgradnja, u projektu najavljenih cea 30
retencija, u brdskim područjima, koje bi zaustavile vode u kritičnom momentu.


U projektu je predviđena izgradnja sabirnog kanala koji bi prolazio kroz
šumske komplekse od P. Slatine do Petrijevaca, a zbog njegove potrebne veličine,
na toj trasi bi se morala posjeći vrlo kvalitetna i vrijedna šuma. Zbog toga je
potrebno izvršiti reviziju ovih projekata, predvidjeti izgradnju brdskih retencija
i odrediti trasu kanala koji će maksimalno sakupljati i normalne vode van kompleksa.
I ako će i tada postojati utjecaj na visini nivoa podzemnih voda, on će
biti znatno manji i neće katastrofalno ugrožavati postojeće šumske komplekse.


9. Nije nam jasno radi čega investitori uporno troše sredstva na rješavanje
zaštite »Kombinata Belišće« s pregradnog profila VS 31,1 rkm, a ne prihvaćaju
zaključak Vijeća općina Sabora od 26. 10. 1989. godine i ne prilaze izradi Studije
s pregradnog profila 56 rkm. Možda bi ta komparativna studija pokazala da
uopće nema potrebe štititi »Kombinat Belišće« ako bi profil na 56 rkm bio povoljniji.
10. Začuđuje nas izjava Alojza Čepla, zamjenika direktora »Elektroslavonije«
Osijek (objavljena 22. I. 1990. godine u »Vjesniku«), kada doslovno kaže »Bez obzira
na sve proteste koji stižu iz općina Valpovo i Beli Manastir, mi u taj projekt
idemo«. U čije ime to drug Čepl izjavljuje?
11. Organizirati sastanak s delegatima Vijeća Sabora SR Hrvatske s područja
P. Slatina, Našice, D. Miholjac, Valpovo, Osijek, B. Manastir i Đakovo, te ih upoznati
o ovoj prolematici.
12. Dogovoriti sastanak ovog Odbora s dijelom Koordinacijskog odbora »Programa
višenamjenskog korištenja rijeke Drave«. Sastanak dogovoriti i odrediti
termin sa drugom Brankom Zibar, predsjednikom Koordinacijskog odbora«.
222