DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 111     <-- 111 -->        PDF

b) Nakon uvodnih napomena Ivana Maričevića, datih objašnjenja Ede Kalajdžića
i rasprave o STAVOVIMA I ZAKLJUČCIMA u vezi mogućih posljedica
GRADNJE VODNE STEPENICE »OSIJEK« na postojeće objekte i daljnji privredni
razvoj ovoga dijela Slavonije i Baranje, Predsjedništvo Saveza prihvatilo
je dato objašnjenje i ZAKLJUČKE, Odbora za zaštitu privrednih i društvenih
interesa općina Valpova i Belog Manastira sa sastanka održanog 14. veljače 1990.
god. u Privrednoj komori Osijek, koji glase:


1. Ne prihvaća se formulacija navedena u Informaciji od 7. 12. 1989. godine,
stranica 11, posljednji pasoš koja glasi: »Problematika koja je prisutna je, da od
strane pojedinih društvenih i privrednih subjekata postoje suprotstavljanja usmjerena
protiv izgradnje vodnih stepenica«.
»Društveni i privredni subjekti« nisu protiv izgradnje vodnih stepenica već
zahtijevaju da se na koordinacijskim odborima razmotre »Stavovi u vezi buduće
gradnje VS Osijek« koji su od strane IV SO Valpovo i Beli Manastir upućeni
(pod brojem 2180 od 4. travnja 1989. godine) Predsjedništvu Sabora SR Hrvatske
i Predsjedniku Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske, te drugim zainteresiranim
subjektima (17 zainteresiranih subjekata) na temu »Moguće posljedice gradnje
VS Osijek na postojeće objekte i daljnji privredni razvoj ovog dijela Slavonije
i Baranje.


2. Na strani 16. u istom materijalu preuzet je dio zaključka sa 52. sjednice
Vijeća općina u kojem su govori o potrebi izrade komparativne studije.
Pod komparativnom studijom podrazumijevamo izradu nove studije s naslova
pregradnog profila VS na 56 rkm i njezino sučeljavanje s postojećim studijama
pregradnog profila 27, 29 ili 31,1 rkm. u tom smislu je zastupnik Vijeća općina dr.
Adam G r u b o r na ovoj sjednici zahtijevao precizan zaključak.


Sudionici Odbora kategorički ostaju kod toga da se ta komparativna studija
mora izraditi.


3. Na sastanke Koordinacijskih odbora kao i na posljednjoj održanoj sjednici
u Koprivnici, nisu pozvani predstavnici zainteresiranih privrednih subjekata iz
oblasti šumarstva i drvne ndustrije, kako je na prijedlog Republičkog komiteta
za poljoprivredu i šumarstvo i Zajednica općina Osijek donijela odluku o obaveznom
uključivanju zainteresiranih privrednih subjekata iz oblasti šumarstva
i drve industrije s područjan ZO Osijek (ROŠ »Slavonska šuma« Vinkovci, LŠPG
»Jelen« Beograd i »Kombinat Belišće« — zaključak II. sa 16. sjednice Skupštine
ZO Osijek od 23. veljače 1989. godine.
4. U zaključku Ad. 1. Zapisnika sa sjednice Koordinacijskih odbora održane
u Koprivnici 7. 12. 1989. godine stoji da je na Vijeću općina Sabora SRH održana
rasprava 26. 10. 1989. godine, te da je »Informacija o Programu Drava pozitivno
ocijenjena, da se Program podržava u svim segmentima i naglašava potreba rješavanja
njegovog financiranja« itd. Međutim, prema zaključku Vijeća općina Sabora
SRH s 52. sjednice održane 26. 10. 1989. godine donesen je određeni stav
koji u trećem pasošu glasi: »Prije odlučivanja o izgradnji vodnih stanica mora se
udovoljiti svim zakonskim postupcima, te odluke o tome mogu biti temeljene
samo na znanstvenim istraživanjima o utjecaju na okolinu u cilju zaštite svih
prirodnih bogatstava kao i privrednih kapaciteta na tom području s posebnim
naglaskom na potrebu izrade znanstveno utemeljenih studija kojima treba ustanoviti
da li postoje rizici koji bi mogli ugroziti »Kombinat Belišće«. To zahtijeva
izradu komparativne studije na osnovu koje bi se mogla donijeti definitivna odluka
o optmalnoj varijanti lokacije vodne stepenice«.
O ovom stavu Sabora trebali su raspraviti Koordinacijski odbor a ne prihvatiti
da je Sabor usvojio »Informaciju o realizaciji Programa Drava« — »u svim
segmentima«, kako je navedeno u spomenutim zaključcima.


Iz ovoga proistječe da Koordinacijski odbori uporno prešućuju potrebu, pa
i obvezu, koja proističe iz zaključka s 52. sjednice Vijeća Sabora po kojem se
treba izraditi komparativna studija s pregradnog profila na 56 rkm.


5. Na »Stavove u vezi buduće gradnje VS Osijek« na temu »Moguće posljedice
gradnje vodne stepenice Osijek na postojeće objekte i daljnji privredni razvoj
ovog dijela Slavonije i Baranje«, koji je na zahtjev izvršnih vijeća skupština