DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Ostali prihodi 714.825.318
Ukupno prihodi 2.158.317.747


RASHODI
dinara


Materijalni troškovi i amortizacija 603.818.919
Osobni rashodi 968.374.610
Ukupno rashodi 1.572.193.529
Ostatak prihoda 586.124.218


PrijeWlog za raspodjelu ostatka prihoda


Osobni dohoci po Zaključnom računu brutto 401.610.000
Za prijenos u iduću godinu 184.514.218


Ad. 3.


Ivan Maričević, ukratko se osvrnuo na prijedlog PROGRAMA RADA za 1990.
godinu i sadržaj FINANCIJSKOG PLANA za 1990. godinu.


U raspravi o predloženim dokumentima praktično su svi sudjelovali u želji
da se zajednički utvrde uzroci zbog kojih ne ostvarujemo moguće bolje rezultate
po pojedinim područjima naših aktivnosti u našim društvima i Savezu, iako su
zadaci uglavnom dovoljno naznačeni. U nekim društvima došlo je do ozbiljnog
zastoja u organiziranju aktivnosti pa i do prestanka u radu. Članovi Predsjedništva
kritički su se osvrnuli na rad u svojim društvima uz istovremeno predlaganje
kako da u narednom razdoblju otklonimo što više smetnji u našim posebnim
i zajedničkim aktivnostima. Između ostalog zaključeno je:


— Da se na sjednicu Predsjedništva pozivaju i predstavnici Društava koji
nemaju svoga člana u tom organu. Na taj način sva bi naša društva neposrednijc
sudjelovala i uključivala se u utvrđivanje i realizaciju zajedničkih zadataka i ciljeva
sadržanih u programu rada.
— Neposrednije pristupiti pripremama za tiskanje suvremenog Šumarskog
priručnika — obaviti preliminarne razgovore s potencijalnim znanstvenicima i
stručnjacima koji bi radili na tom zadatku.
— Međusobnu suradnju između pojedinih društava treba uspostavljati i njegovati
— članovi Predsjedništva Saveza trebaju najneposrednije djelovati. Razmjenom
iskustava u radu najuspješnije ćemo otklanjati smetnje i slabosti u organiziranju
konkretnih aktivnosti.
Prihvaćen je predloženi Program rada za 1990. godinu i Financijski plan za
1990. godinu.


Ad. 4.


Uvodne napomene i određene prijedloge za raspravu o održavanju 95. Skupštine
Saveza dali su Adam Pavlović, Đuro Kovačić i Ivan Maričević. Nakon rasprave
usvojeni su prijedlozi o:


— pripremi za održavanje 95. Skupštine Saveza,
— mjesta održavanja — Slavonski Brod,
— vremenu održavanja — sredinom mjeseca lipnja 1990. godine,
— dnevnom redu 95. Skupštine,

stručnom radu — savjetovanju na temu: Suvremeniji pristupi gospodarenju
šumama hrasta lužnjaka i njegovom racionalnijem korišćenju u preradi
i upotrebi,
— neposrednom uključivanju naših društava u pripremi Skupštine.
Ad. 5.


a) Prihvaća se prijedlog Organizatora savjetovanja »UPRAVLJANJE PROIZNIM
SISTEMIMA U DRVNOJ INDUSTRIJI, da se PROGRAM savjetovanja zajedno
s ostalim obavijestima dostavi svim našim DRUŠTVIMA.