DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 11     <-- 11 -->        PDF

CaCO;1 do određene granice bili tolerantni. Primorski bor i obična smreka
negativno su reagirali već na najnižu dozu CaCO,,.


NPK-gnojidba je djelovala i na porast koncentracija primijenjenih hraniva
u biljci. Aplicirani CaCO:1 utjecao je na povišenje Ca-koncentracije u
biomasi. Primjena dušika, fosfora, kalija i kalcija relativno se najviše odrazila
u porastu odgovarajućih koncentracija u korijenu.


Niže doze kalcijskog karbonata pozitivno su utjecale na koncentracije
dušika i fosfora u biljci kod nekih vrsta. Više doze su u većini slučajeva
uzrokovale pad koncentracije dušika, fosfora, kalija i cinka.


Zanimljiv je podatak da su u lišću lužnjaka utvrđene i najviše Ca-koncentracije.
To kao i brzi rast upućuje na velike zahtjeve ove vrste za kalcijem
(Tab. 3 i 4).


Tablica 2.


Koncentracija hraniva u asimilacijskim organima — Frančeskija, Pokus 1


N P K Ca Mg Fe Mn Zn


Vrsta drveća Tretiranje


D/o ppm


Alepski bor 0 0,76 0,073 0,51 1,12 0,150 152 120 64
NPK 1,76 0,208 1,02 1,11 0,157 160 120 100
NPK+Ca 1 1,40 0,212 1,06 1,10 0,140 200 148 80
NPK+Ca 2 1,38 0,238 1,19 1,24 0,167 180 100 90
NPK + Ca 3 1,38 0,219 0,99 1,37 0,188 160 140 74


Primorski bor 0 0,54 0,054 0,33 1,24 0,167 140 100 80
NPK 1,06 0,128 0,86 1,15 0,157 120 40 114
NPK+Ca 1 1,06 0,183 1,19 1,08 0,146 180 120 104
NPK+Ca 2 0,81 0,146 1,09 1,50 0,161 160 56 80
NPK+Ca 3 0,78 0,146 0,99 1,32 0,140 168 108 94


Crni bor 0 0,99 0,080 0,43 1,24 0,167 200 280 146
NPK 1,69 0,219 1,12 1,13 0,188 260 140 180
NPK+Ca 1 2,20 0,274 1,02 1,34 0,199 280 300 180
NPK+Ca 2 1,38 0,212 1,09 1,50 0,182 240 168 160
NPK+Ca 3 1,69 0,194 0,91 1,38 0,140 228 320 130


Hrast crnika 0 1,15 0,073 0,66 1,35 0,251 320 360 64
NPK 1,19 0,109 0,96 1,20 0,240 140 140 80
NPK + Ca 1 1,17 0,146 0,99 1,21 0,203 140 208 90
NPK+Ca 2 1,28 0,098 0,99 1,63 0,230 120 220 84
NPK+Ca 3 1,09 0,177 0,99 1,76 0,209 180 260 80


Primijeni ena NPK-gnoji dba utii ;cala j( i na T)ovećć inje, a CaCC l. na snizenje
koncentracija klorofila a i b u iglicama (Tab. 6).


Kod razmatranja naših rezultata, posebno negativnih efekata visokih
doza kalcijskog karbonata, treba imati u vidu da je CaCOj primijenjen neposredno
pred samu sjetvu te da je bio kemijski čist i fino usitnjen. Također
Ireba računati s tim da zalivna voda sadrži značajne količine kalcijskih i
drugih bazičnih iona, tako da do negativnog utjecaja niske reakcije i even