DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 109     <-- 109 -->        PDF

1. Osnovni podaci o financijskom poslovanju Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske i prijedlog za raspodjelu ostatka
prihoda za 1989. godinu.
2. Obračun prihoda i rashoda po mjestima aktivnosti Saveza društava inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske za 1989. godinu.
3. Izvještaj Odbora samoupravne kontrole.
U pregledu prihoda i rashoda za 1989. godinu iskazani su prihodi i rashodi
(vidi prilog). Ukupan prihod za 1989. godinu u odnosu na plan ostvaren je s indeksom
175,93, materijalni troškovi ostvareni su s indeksom 129,9, a osobni rashodi
s indeksom 127,08. Navedeni indeksi kao i analitički podaci po pojedinim
stavkama govore u prilog dobrog gospodarenja raspoloživim sredstvima. Osobni
dohoci u II. polugodištu, a naročito po donošenju Zakona o ograničenju isplate
čistih osobnih dohodaka — nisu pratili kretanje raspodjele u sličnim institucijama.
Visina ostvarenih osobnih dohodaka zaposlenih u Stručnoj službi nije zadovoljavajuća.
Prilikom izrade prijedloga za raspodjelu ostatka viška prihoda nastojali
smo ublažiti taj nedostatak u raspodjeli po Zaključnom računu za 1989.
godinu, pa stoga predlažemo iznos od 401.610.000 dinara za raspodjelu za osobne
dohotke a koji bi se mogli isplatiti u skladu Zakona o ograničenju. Iznos od


184.514.218 dinara prenijeti u iduću godinu za redovno poslovanje. Ostvareni prihodi
po pojedinim stavkama u 1989. godini u odnosu na plan kretali su se u rasponu
s indeksom od 100—278.
Indeksi po stavkama 2—5 kreću se u rasponu od 144—153, a rezultat su objektivnih
uvjeta u kojima su planirani i ostvarivani u 1989. godini. Posebno ostvareni
prihodi pod stavkom 6 s osjetno povećanim indeksom, proizlaze iz nepredviđenih
kretanja inflacije u II. polugodištu 1989. godine.


Ostvareni rashodi kretali su se u rasponu s indeksom 21—643. Najniži indeks
pod stavkom 2 i najviši indeks pod stavkom 11 — praktično su bez utjecaja na
ostvarene rezultate poslovanja.


Ostvareni rashodi pod stavkama 3, 4, 5, 8 i 10 bitno su utjecali na rezultate
poslovanja (utrošeno energije, transportne usluge, kom. naknade i dr.). Te troškove
nismo mogli realnije planirati, a ni utjecati na njihovo ostvarenje. Troškovi
investicijskog održavanja u 1989. godini ostvareni su sa svega indeksom 66 jer se
nije išlo na intenzivnije održavanje objekta (krovište, dvorišna fasada, temeljni
zidovi, ulazi i dr.) zbog nedovoljno ostvarenih prihoda za takve zahvate. Visine
zakupnina za poslovni prostor utvrđivale su se u skladu kretanja visina zakupnina
koje su se temeljile na odlukama organa općine Centar.


Obračunom prihoda i rashoda po mjestima aktivnosti Saveza društava inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske utvrđeno je: da su ostvareni
ukupni prihodi: za Savez i Stručne službe u iznosu 1.571.040.713 dinara, za
Šumarski list u iznosu 502.981.040 dinara i za Izdavačku djelatnost u iznosu od


184.295.994 dinara (tiskanice i knjige). Rashodi su po tim mjestima aktivnosti
raspoređeni u odnosima 35Vo : 50Vo: 15%.
Negativna razlika između prihoda i rashoda kod Šumarskog lista u iznosu od


353.420.210 dinara, predstavlja osjetno povoljniji rezultat u odnosu na 1988. godinu.
Na taj rezultat značajno je utjecalo naknadno povećanje pretplate odnosno
cijene »Šumarskog lista« za organizacije. Mogućnosti za ostvarivanje povoljnijih
rezultata u poslovanju za Izdavačku djelatnost uglavnom su ograničene vanjskim
faktorima. Značajan broj organizacija same nabavljaju određene tiskanice, blokove
i dr. što bitno utječe na opseg naših usluga.
Osnovni podaci o financijskom poslovanju Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske i prijedlog za raspodjelu ostatka
prihoda za 1990. godinu.


Prihodi i rashodi za 1989. godinu


PRIHODI dinara


Preneseni višak prihoda iz protekle godine 4.041.320
Prihodi od SlZ-a za znanstveni rad 221.980.800
Prihodi od vlastite djelatnosti 1.217.470.309