DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 108     <-- 108 -->        PDF

OBRAČUN PRIHODA I RASHODA PO MJESTIMA AKTIVNOSTI SAVEZA DRUŠTAVA
INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE


HRVATSKE ZA 1989. GODINU


Red.


Ukupno


broj Opis


PRIHODI


1.
Preneseni višak prihoda
iz prošle godine 4.041.320
2.
Prihodi od prodaje Š. L.,
oglasa, sep. 281.000.240
3.
Prihodi od izdavač, djelat. 184.295.994
4.
Prihodi od zakupnina 752.174.075
5.
Dotac. od SlZ-a za znanost 221.980.800
6.
Ostali prihodi 714.825.318
Ukupno prihodi 2.158.317.747


RASHODI


1.
Kancelarijski mater., obrasc i
i struč. literaturi 40.411.600
2.
Materijal za održav. čistoće 6.767.030
3.
Sitni inventar 3.434.000
4.
Ostale usluge 28.946.290
5.
Utrošena energija
(plin, el. energija) 21.332.150
6.
Poštansko-telefonski i
telegrafski troškovi 26.217.110
7.
Transportne usluge 2.347.000
8.
Troškovi tekućeg održav.
opreme i nekretnina 33.024.970
9.
Komunalne usluge)
(čistoća, voda, dimnj.) 61.469.580
10.
Tiskanje Š. L., separata
i prijev. 242.341.300
11.
Izdaci za reprezentaciju 16.134.840
12.
Amortizacija 29.437.930
13.
Ostali materijalni troškovi 43.856.979
14.
Naknade za usluge SDK 5.297.850
15.
Premija osiguranja 3.601.350
16.
Dnevnice i putni troškovi 26.811.390
17.
Autorski honorari 12.387.550
Materijalni troškova
i amortizacija 603.818.919


18.
Osobni dohoci 708.065.260
19.
Porezi i doprinosi
iz prihoda 231.972.060
20.
Porezi i doprinosi
drugim KDS 28.337.290
Ukupno osobni rashodi 968.374.610
Ukupno rashodi 1.572.193.529
RE KAPITULACIJA
PRIHODI :U58.317.747
RASHODI 1.572.193.529
VIŠAK PRIHODA 586.124.218


218


Savez i


stručna
služba


4.041.320


752.174.075


714.825.318


1.471.040.713


35">/o


14.144.060


2.368.460


1.201.900


10.131.200


7.466.350


8.846.780


33.024.970


21.514.350


5.647.200


29.437.930


43.856.979


1.854.260


3.601.350


9.383.980


192.479.769


247.822.840


81.190.230


9.918.050


338.931.120


531.410.889


1.471.040.713


531.410.889


939.629.824


Šumarski
list


281.000.240


221.980.800


502.981.040


50%.


20.205.800


3.383.520


1.717.000


14.473.150


10.666.000


10.775.790


1.407.000


30.734.800


242.341.300


8.067.420


2.648.920


13.405.700


12.387.550


372.213.950


354.032.630


115.986.030


14.168.640


484.187.300


856.401.250


502.981.040


856.401.250
--353.420.210
Izdavačka
djelatnost


184.295.994


184.295.994
15»/o
6.061.740


1.015.050


515.100


4.341.940


3.199.800


6.594.540


940.000


9.220.430


2.420.220


794.670


4.021.710


39.125.200


106.209.790


34.795.800


4.250.600


145.256.190


184.381.390


184.295.994


184.381.390
—85.396