DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 107     <-- 107 -->        PDF

ZAPISNIK


12. sjednice Predsjedništva Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske, održane 14. ožujka 1990. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., dr. Đuro Kovačić, dr. Nikola Komlenović,
mr. Stevo Mrđenović, Edo Kalajdžić, dipl. inž., Valerija Vukelić, dipl. inž., mr.
Vladimir Bogati, Nadan Sirotić, dipl. nž., Slavko Šarčević, dipl. inž., Bogdan Momčilović,
dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. nž. i Vlatka Antonić.


Đuro Kovačić , potpredsjednik pozdravlja sve prisutne i predlaže dnevni
red 12. sjednice, koji se usvaja.


DNEVNI RED:


1.
Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Predsjedništva Saveza.
2.
Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o poslovanju,
b) Prijedloga Zaključnog računa za 1989. godinu,
c) Izvještaja Odbora samoupravne kontrole.
3.
Razmatranje i usvajanje prijedloga PROGRAMA RADA za 1990. godinu i
prijedloga FINANCIJSKOG PLANA za 1990. godinu.
4.
Održavanje 95. Skupštine Saveza — utvrđivanje prijedloga o: mjestu održavanja,
datumu, dnevnom redu, temi za drugi dio rada Skupštine i drugim
zadacima u pripremi.
5.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Zapisnik 11. sjednice Predsjedništva Saveza usvaja se bez primjedbi.


Ad. 2.


Uvodne napomene uz određena obrazloženja o poslovanju — ostvarenim rezultatima
i Prijedlogu Zaključnog računa za 1989. godinu dali su Ivan Maričević
i Vlatka Antonić, a izvještaj Odbora samoupravne kontrole podnio je Slavko Šarčević.


Nakon rasprave usvojeni su: Izvještaj o poslovanju, Prijedlog Zaključnog
računa i prijedlog za raspodjelu ostatka prihoda, te izvještaj Odbora samoupravne
kontrole. Uz određeno obrazloženje o osjetnim zaostajanjem u osobnim dohocima
zaposlenih u stručnoj službi Saveza, prihvaćen je prijedlog da se oni usklađuju
s kretanjima u Hrvatskoj — Zagrebu, zavisno od Zakona i drugih normi
koji utječu na njihovu visinu i ostvarenih rezultata u radu.


KRATKI IZVJEŠTAJ UZ ZAKLJUČNI RAČUN ZA 1989. GODINU


U prilogu poziva za 12. sjednicu Predsjedništva Saveza dostavljeneno je:


Pregled prihoda i rashoda Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske za 1989. godinu.


Na 11. sjednici Predsjedništva Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske prihvaćen je u cijelosti izvještaj inventurne komisije
s 31. prosincom 1989. godine. Za ovu sjednicu pripremljeni su:


217