DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 105     <-- 105 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


11. sjednice Predsjedništva Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske, održane 31. siječnja 1990. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlovič, dipl. inž., dr. Đuro Kovačić, Joca Maletić, dipl. inž.,
mr. Božidar Pleše, mr. Stevo Mrđenović, Franjo Kolar, dipl. inž., Edo Kalajdžić,
dipl. inž. Nadan Sirotić, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž., mr. Krešimir Musa
i Vlatka Antonić.


Adam Pavlovič , predsjednik pozdravlja prisutne i predlaže dnevni red
koji se usvaja.


DNEVNI RED:


1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Predsjedništva Saveza;
2. Rasprava o prijedlozima za izmjene i dopune Zakona o šumama;
3. Tekuća pitanja:
— Ugovori o zakupninama i uvjetima adaptacije u Šumarskom domu,
— Nabava računskog stroja i
— druga pitanja.
Ad. 1.


Zapisnik 10. sjednice usvaja se s tim da se briše na prvoj stranici u zadnjem
pasusu dio rečenice: »koji se mogu koristiti do usvajanja Završnog računa za
1989. godinu; na drugoj stranici, u pasusu označenom sa 4 brisati zadnje tri rečenice,
u pasusu označenom sa 6 dodati »te ponude i potražnje«, na trećoj stranici,
pod Ad 5., drugi pasus dodaje se u nastavku »Prijedlog za donošenje Zakona


o izmjenama i dopunama Zakona o šumama«.
Ad. 2.


Uvodne napomene o organiziranim aktivnostima u cilju izgrađivanja zajedničkih
stavova i mogućih rješenja — prijedloga za donošenje Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o šumama dali su Adam Pavlovič, Đuro Kovačić i
Krešimir Musa.


Kao polazne osnove za raspravu i utvrđivanje stavova, prihvaćene su načelne
primjedbe na Prijedlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama ZOŠ-a o
mjerama kojima se je vodila rasprava na zajedničkim sastancima održanim 24.
i 29. siječnja 1990. godine u organizaciji Samoupravne interesne zajednice šumarstva
Hrvatske i Poslovne zajednice »Exportdvo« Zagreb.


U raspravi su sudjelovali svi prisutni naglašavajući pojedina pitanja — moguća
rješenja u interesu razvoja i unapređenja (proizvodnje drvne mase) šumarstva
i na taj način doprinosa šumarske struke za očuvanje okoliša.


Nakon svestrane rasprave zaključeno je da se AMANDMANI NA OSNOVNA
NAČELA na Prijedlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
šumama, prihvaćeni na naprijed navedenim sastancima — dostave na adrese: 1.
Predsjednika Sabora SR Hrvatske i predsjednika svih vijeća (VUR-a, VO i DPV)
SR Hrvatske, te predsjednika Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske i predsjednika
Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo SR Hrvatske.


U toku rasprave posebno su naglašena pitanja u vezi utvrđivanja šumskogospodarskih
područja. Predsjedništvo je usvojila stav kojim se podržava Pri


215