DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 103     <-- 103 -->        PDF

literature njihova su imena među najzastupljenijima.


U posebnom dijelu knjige, pored općih
pravila za ocjenjivanje, date su metode,
formule i naputci za ocjenjivanje trofeja
ovih vrsta divljači:


I. Evropske vrste: rogovi srnjaka
(Capreolus capreolus), rogovi jelena običnog
(Cervus elaphus), rogovi jelena lopatara
(Dama dama), rogovi evropskog sjevernog
jelena, soba ili irvasa (Rangifer
tarandus), rogovi evropskog losa (Alces
alces), kljove vepra (Sus scrofa), rogovi
divokoze (Rupicapra rupicapra), rogovi
muflona (Ovis aries musimon), rogovi alpskog
kozoroga (Capra hircus ibex), rogovi
pirenejskog kozoroga (Capra hircus pyrenaica),
rogovi evropskog zubra (Bison bo-
nasus), dermopreparat tetrijeba gluhana
(Tetrao urogallus), lubanja i krzno medvjeda
mrkog (Ursus arctos), lubanja i krzno
vuka (Canis lupus), lubanja i krzno
risa (Lynx lynx), lubanja i krzno divlje
mačke (Felis silvestris), lubanja lisice
(Vulpes vulpes) i lubanja jazavca (Meles
meles).
II. Izvanevropske vrste udomaćene u
Evropi: rogovi jelena aksisa (Axis axis),
rogovi jelena sike (Sika nippon), rogovi
jelena bjelorepana (Odocoilus virginianus)
i rogovi jelena muntjaka (Munliacus raevisi).
Prezentirane metode za ocjenjivanje
nabrojenih vrsta trofejne divljači, uz izuzetak
formule za ocjenjivanje dermopreparata
tetrijeba gluhana, temelje se na
službenim uputama za ocjenjivanje lovačkih
trofeja Međunarodnog savjeta za lovstvo
i zaštitu divljači (Conseil International
de la Chasse, kratica CIC). Što se
tiče formule za ocjenjivanje tetrijeba gluhana
u knjizi je po prvi put predstavljena
tzv. modificirana »češka« formula Komisije
za ocjenjivanje trofeja LSH, čija
primjena ostaje neobavezna sve do CIC-
ove verifikacije. Metode i formule za ocjenjivanje
trofeja prati preko 150 uspjelih,
grafički čistih crteža trofeja s naznakama


uzimanja mjera dipl. inž. arh. Nenada
Trohara , koji doprinose lakšem poimanju
i savlađivanju tehnike ocjenjivanja
trofeja divljači. Na kraju posebnog
dijela knjige dat je sveobuhvatni prikaz
međunarodnih mjerila za nagrađivanje
trofeja, od kojih samo one za nagrađivanje
lubanje lisica i jazavca nemaju službeni
značaj.


Družeći se više od četvrt stoljeća s
fotografskim aparatom daleko najveći
broj od ukupno 82 fotografije lovačkih
izložbi u zemlji i svijetu, osebujnih lovačkih
trofeja, pojedinih zaslužnih trofeističara
i dr. objavljenih u knjizi originalni
su snimci autora. Za uspjelu likovnu
obradu knjige najzaslužniji su graf. inž.
Ines V o 1 f i već spomenuti N. T r o h a r,
koji je dao likovno rješenje korica. Uz
pisca ovog prikaza recenzent knjige bio
je i mr. Đuro N i k o 1 a n d i ć donedavno
predsjednik Komisije za ocjenjivanje
trofeja LSH. Knjiga je promovirana na
godišnjoj skupštini Lovačkog saveza Hrvatske
u Zagrebu krajem listopada 1989.
god. U nakladi od 5000 primjeraka štampao
ju je »Tipograf« Rijeka.


Povijesne obljetnice obilježavaju se često
prigodnim izdanjima. Radom na pisanju
i izdanju ove knjige, koju bismo mogli
nazvati monografijom o lovačkoj trofeji,
obilježena je tako 90-godišnjica prve
lovačke izložbe u Zagrebu, 50-godišnjica
donošenja međunarodnih metoda i formula
za ocjenjivanje lovačkih trofeja i
20-godišnjica prvih ispita za ocjenjivače
lovačkih trofeja u Hrvatskoj. Vezano za
ovo potonje, ističem kao posebnost da je
upravo autor knjige A. Frković bio
jedan od šestero stručnih radnika delničkog
Šumskog gospodarstva koji su prije
puna dva desetljeća, točnije 10. svibnja
1969. prvi u Hrvatskoj, a vjerujem i u
Jugoslaviji, položili stručni ispit za ocjenjivače
lovačkih trofeja. Do danas pak,
ovladavši materiju ocjenjivanja lovačkih
trofeja do perfekcije, kao član stalne komisije
za ocjenjivanje lovačkih trofeja
LSH A. Frković je što putem seminara,


213