DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Alojzije Frković: LOVAČKE TROFEJE —
OBRADA, OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE,
Lovački savez Hrvatske, Zagreb 1989.
Str. 240.


Ova knjiga, kao izmijenjeno, dopunjeno
i prošireno izdanje ranijeg »Priručnika za
ocjenjivanje lovačkih trofeja« Lovačkog
saveza Hrvatske od istog autora iz 1981.*
i 1987. god., obuhvaća cjelokupno gradivo
programa za ispit utvrđenog Pravilnikom


o programu za ispit i načinu polaganja ispita
za ocjenjivače trofeja (»Narodne novine
« br. 4/1977). Uz metode i upute za
ocjenjivanje trofeja dvadeset dviju evropskih
i izvanevropskih vrsta divljači udomaćenih
u Evropi, obrađenih u posebnom
dijelu (str. 135—232), knjiga u općem dijelu
sadrži ova poglavlja:
1. Uvod
2. Povijest lovstva. Značaj i vrste lovačkih
trofeja (str. 14—20)
3. Trofejne značajke krupne divljači i
utvrđivanje starosti (str. 21—37)
4. Obrada i priprema lovačkih trofeja.
Obrada rogova, Obrada kljova, Obrada
krzna i lubanja (str. 38—55)
5. Podložne daščice i montaža trofeja
(str. 56—61)
6. Razvoj formula za ocjenjivanje lovačkih
trofeja. Prve formule i ocjene,
Nadlerova formula, Međunarodne formule,
Izmjene i dopune formula CIC-a, Formula
za ocjenjivanje tetrijeba, Tipične,
atipične i abnormalne trofeje (str. 62—
—84)
7. Lovačke izložbe. Međunarodne lovačke
izložbe u Evropi, Lovačke izložbe u
Hrvatskoj i Jugoslaviji (str. 85—123)
* Prikaz prvog izdanja Priručnika za ocjenjivanje
lovačkih trofeja inž. Alojzija Frkovića dao je
inž. Roman Chylak u šumarskom listu broj 4—5´
/1982. g.
AtoJ2ii^ Frterić


<

1 J.


i


LOVAČKE TROFEIE


´-...L i


Oferada, ucjenjivanje <
i vrednovanje
Evropska (Jivtjač


8. Zakonski propisi o lovačkim trofejima
(str. 124—125)
9. Komisije za ocjenjivanje trofeja divljači
(str. 126—128).
Sva gore navedena poglavlja općeg dijela
knjige, kako u Predgovoru ističe
autor, bilo bi nemoguće napisati da nije
bilo stručnih knjiga i napisa u našim lovačkim
glasilima. Od njih posebno mjesto
pridaje »Lovačkom vjesniku« Lovačkog
saveza Hrvatske (LSH), koje će glasilo
1992. godine proslaviti 100 godina kontinuiranog
izlaženja, a od »časnih predhodnika
« nabraja poimence: dr. Milovana
Z o r i č i ć a, dr. Andriju G o s t i š u,
Lazara R a i ć a, dr. Zvonka Cara i dr.
Otu Rohra . Među 48 naslova korištene