DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 86     <-- 86 -->        PDF

5. Obzirom na značajno pomanjkanje stočne hrane na ovom području
unapređenje stočarske proizvodnje treba, za sada graditi samo na povećanju
i poboljšanju krmne baze, a tek onda na povećanju broja stoke.
6. Povećanje proizvodnje stočne hrane i poboljšanje njenog kvaliteta
na degradiranim kraškim površinama moguće je, uglavnom, na slijedeće
načine:
— melioracijom pašnjačkih terena — kamenjara

uzgojem oblika šuma namijenjenih proizvodnji stočne hrane

podizanjem kultura grmolikih krmnih vrsta.
7. Početna istraživanja pokazuju da su degradirane šumske površine
značajan izvor stočne hrane na kršu
— List ispitanih vrsta drveća i grmlja koje pridolaze na ovom kraškom
području za 30—50% hranjiviji je od dobrog livadskog sijena. Naročito
visoku hranjivu vrijednost imaju leguminose: pucalina (Coluteaarborescens), šibika (Coronilla emeroides) i tilovina (Pettcria ramentacca).

Prinos suhog lista u ispitanim tipovima degradiranih šuma iznosi 15
—30 q po 1 ha, što odgovara hranjivoj vrijednosti 20—40 q dobrog
sijena. Naravno, prinos ovisi opet o uzgojnom obliku i proizvodnom
tipu degradiranih šuma i šikara.

Zabranom kao najjednostavnijom melioracionom mjerom prinosi travne
mase na kraškim pašnjacima — kamen j arama mogu se, u vrlo
kratkom vremenskom periodu (3—5 godina), povećati za 4—11 puta.

Uz povećani prinos travne mase na kraškim pašnjacima koji su bili
pod zabranom, značajno je izmijenjen i floristički sastav u kojem
nalazimo visoko produktivne trave dobre krmne vrijednosti.
LITERATURA:


1.
Bako vic, D., 1957: Stočarstvo na kraškom području Hrvatske, Krš Hrvatske,
Split.
2.
Bura , D., 1957: Statistika krša Jugoslavije, Krš Jugoslavije, Split.
3.
Bura, D., 1957: Šumarstvo na kršu Jugoslavije, Krš Jugoslavije, Split.
4.
Horvatić , S., 1957: Biljno-geografsko rasčlanjenje krša, Krš Jugoslavije,
Spllit.
5.
Jelavić , A., 1957: Poljoprivreda na kršu Jugoslavije, Krš Jugoslavije, Split.
6.
Savezni zavod za statistiku, 1971: Statistički bilten 704 — broj
stoke po opštinama, Beograd.
7.
Savezni zavod za statistiku, 1983: Podaci iz Jedinstvenog programa
obrade, objavljivanja i rezultata popisa stanovništva, domaćinstva i sta


nova u 1981. godini, Beograd.


8.
Topić, V., 1982: Proizvodne mogućnosti kraških pašnjaka Submediterana, Šumarski
list br. 4—5.
9.
Vr dol jak, Ž., 1962: Role et importance des forets a feuilles caduques et
des broussailles pour l´alimentation du betail dans la region karstique Yougoslave,
FAO/SCM/62 (13) 5—C, Dubrovnik.
10.
W e s s e 1 y, J., 1876: Kras hrvatske krajine, Zagreb.
11.
Ziani, P., 1960: Nacionalni izvještaj za VJI zasjedanje Potkomisije FAO za
probleme šumarstva u Mediteranu, Lisabon.