DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 84     <-- 84 -->        PDF

te količine su minimalne. Takvi pašnjaci daju jedva 1—3 kvintala suhe
trave godišnje po 1 ha, što znači da bi po gruboj procjeni dozvoljeno opterešenje
pašarenjem moglo iznositi 1 ovcu na 2—3 ha. Sastav biljnih vrsta
na ovim površinama je vrlo nepovoljan, siromašan po broju i učešću. Manjkaju
najvrednije vrste — leguminoze (Medicago sp., Melilolus sp. Lotus corniculatus
i dr.), koje su uvijek prve na udaru stoke i ne mogu se radi toga
regenerirati.


Obzirom da su ove površine i dalje pod intenzivnim procesom degradacije
i da njihova plodnost stalno opada, neophodno je i osnovno spriječiti
daljnju eroziju. Stoga je uređenje pašnjaka i njihovo pravilno iskorištavanje
jedno od najvažnijih pitanja, tim više što su te površine znatne i u
sadašnjem stanju predstavljaju veliki ekonomski gubitak kako za ovo područje,
tako i za zajednicu uopće.


Prema tome, za unapređenje proizvodnje na degradiranim kraškim površinama
(kamenjarama) potrebne su melioracione mjere koje će spriječiti
degradaciju i omogućiti povećanje proizvodnje. Ta proizvodnost može se
povećati i samim administrativnim mjerama, kako to pokazuju provedena
istraživanja (8) na eksperimentalnim objektima submedileranskog kraškog
područja.


Godine 1974, 1980. i 1982. izlučeno je u ovom području više parcela
površine od 5 m2, kako u eksperimentalnim objektima gdje se nije paslo
više godina, tako i na otvorenim slobodnim površinama gdje se stalno nekontrolirano
vrši ispaša. S tih ploha temeljito je skinuta trava, te sabrani
uzorci odmah mjereni, zatim sušeni na zraku u laboratoriju Instituta za
jadranske kulture i melioraciju krša i ponovno mjereni.


Dio rezultata tih izmjera prikazan je u tabeli broj 4.


Tabela 4.


Prinosi travne mase na kraškim pašnjacima — kamenjarima


Prinosi Prinosi Prinosi
zelene suhe mase suhe mase
Uzorak mase (sijeno) (sijeno) Primjedbe
kg/m2 kg/m2 kg/ha
1 0,329 0,113 1.130
2
3
4
5
6
0,366
0,667
0,793
0,334
0,211
0,148
0,307
0,255
0,203
0,133
1.480
3.070
2.550
2.030
1.330
Prinosi s
parcela
nakon obnove
vegetacije
zabranom
7
8
0,094
0,048
0,035
0,027
350
270
Prinosi s
parcela koje
se iskorištavaju
ispašom


Iz prednjih podataka je vidljivo da se samo najjednostavnijom melioracionom
metodom-zabranom (osiguranje mirnog razvoja vegetacije kroz
određeno vrijeme) prinos travne mase na kraškim pašnjacima može pove