DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 82     <-- 82 -->        PDF

II tip medunca
III tip crnog jasena
IV tip bijelog graba


— U području Seslerieto — Ostryetum:
V tip maklena
VI tip tilovine.
VII mješoviti tip medunca i crnog graba, te mjestimično crnog jasena i
javora gluhača
VIII tip crnog graba
IX tip krkavine (Rhamniis falax).


— U području Quercetum confertae — cerris:
X mješoviti tip sladuna i cera
XI tip sladuna
XII tip cera.


Zajednica Carpinetum orientalis zauzima veći dio područja, pa su i tipovi
sastavljeni od njenih osnovnih vrsta — mješoviti (I), medunca (II),
crnog jasena (III) i bijelog graba (IV) — najrasprostranjeniji, posebno ovaj
posljednji, koji je prekrio znatne površine nakon zabrane držanja koza.


Nakon ovih, po prostranstvu koji zauzimaju, dolaze mješoviti tip u
Ostryetumu (VII) i tip crnog graba (VIII).


Tipovi maklena (V), tilovine (VI) i krkavine (IX) u čistom obliku zauzimaju
relativno male površine, a isto tako tipovi sladuna i cera (X, XI,
XII), koji su vezani samo za pojedine lokalitete na području Sinja, Drniša i
Ravnih kotara.


Unutar pomenutih tipova razlikuju se tri osnovna oblika:


a) niski (grmoliki)


b) skresci


c) šubarci.


Niski, grmoliki oblik je najčešće zastupan. Stoka pojedine vrste drveća
i grmlja ili direktno koristi brstom lista i sitnijih grančica, ili se pak pojedini
izbojci sijeku, ili sabire samo list (»češljanjem« ili »smucanjem«), te
spremaju kao lisnik za dopunsku, zimsku ishranu stoke. Postoji još jedan
kombinirani način korištenja kod kojega se sijeku izbojci s lišćem i nose u
staju da ga stoka konzumira u svježem stanju. Dok stoka brsti, uglavnom,
sve vrste drveća i grmlja, dotle se kao lisnik gotovo isključivo koriste samo
hrastovi i crni jasen.


Skresci su, visoki oblik kod kojeg se grane krešu duž čitavog debla i
spremaju za lisnik. Prakticira se samo kod hrastova.


Šubarci su oblik kod kojega se deblo siječe »u glavu«, najčešće na visini
od oko 2 m od tla, gdje se razvijaju brojne grane — izbojci, koji se
svako nekoliko godina krešu i spremaju za lisnik. Na ovaj način se u Dalmaciji
uzgaja crni jasen.


Skresci i šubarci su oblici vezani isključivo za »ograde«, tj. privatne
površine zaštićene suhozidom, koje služe za kombinirano šumsko-pašnjačko,
a često i poljoprivredno korištenje.


80