DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 8     <-- 8 -->        PDF

OPĆA I POVIJESNA KARAKTERIZACIJA ISTRAŽIVANOG PODRUČJA


a) Geomorfološki odnosi


Istraživano područje obuhvaća desnu obalu Dunava i dunavske otoke
od Sotina do Šarengrada i pruža se u duljinu od 16 km.
Površina istraženih šumskih predjela i odjela iznosi: Šumarija Vukovar


Predjel Odjeli Površina ha


1. Opatovačka ada 46—50 100,80
2. Mohovski rit 51—57 101,02
3. Mohovska ada 58—69 188,12
4 Hagl 70—77 276,06
5 Šarengradska ada 78—96 289,70
Ukupno: 955,70


Desna obala Dunava od Sotina pa do Šarengrada ima karakterističan
strmi oblik, ispred kojega se na ponekim mjestima proširila aluvijalna terasa
obrasla ritskim šumama, a u većem dijelu Dunav izravno dotiče strme
praporne obale, koje kod Opatovca dosižu visinu od 20 m iznad Dunava.


Dunavske otoke, obrasle vegetacijom, u Podunavlju nazivaju »adama*,
a dunavske aluvijalne terase, vezane uz strmu obalu Dunava i obrasle vegetacijom,
nazivaju ritovima*". Zbog toga se obično uz redovan naziv šumskog
predjela dodaje riječ »ada« ili »rit«. I mi ćemo se u našem radu često služiti
tim riječima.


Počevši od Sotina uz desnu obalu Dunava i u samom njegovom koritu
nalaze se ovi šumski predjeli:


Predjel Rit: ha Ada: ha


Opatovačka ada — 100,80
Mohovski rit 101,02 —
Mohovska ada — 188,12
Hagl — 276,06
Šarengradska ada — 289,70


UKUPNO: 101,02 854,68


Iz izloženog proizlazi da se nizinske šume spomenutog dijela Podunavlja
nalaze pretežno razvijene na dunavskim otocima (adama) i djelomično aluvijalnim
terasama (ritovima) uz desnu obalu Dunava.


Zahvaljujući sačuvanim gospodarskim kartama u Gradskom muzeju Vukovara,
uspjelo nam je pratiti postanak i razvitak dunavskih otoka i ritova
kontinuirano već od 1759. do 1989. godine, znači unatrag 230 godina. U periodu
od 230 godina prikazano je stanje dunavskih otoka i ritova na relaciji
Vukovar—Ilok. Taj je dio Podunavlja pripadao vukovarskom vlastelinu


* Ada je turska riječ, a znači otok.
** Rit potječe od njemačke riječi das Ried (Riet), a znači močvara (šaš).
6