DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 75     <-- 75 -->        PDF

2.2. Stočarstvo na degradiranim
šumskim površinama krša
Opća karakteristika stočarstva na degradiranom kršu jest držanje takvih
vrsta stoke, koje se najbolje prilagođuju oskudnoj paši i kamenitosti kraških
terena, a to su ovce i koze. Daljnja je karakteristika kraškog stočarstva da
ispaša predstavlja glavni način prehrane stoke (u neki´Ti krajevima čak 100%).
Slaba produktivnost kraških kamenjarskih pašnjaka i drugih degradiranih
šumskih površina, preopterećenost i kronični manjak, pogotovo zimske, uzdržne
hrane, uvjetovali su da je ovdje stoka slabe kvalitete (mala težina i
slaba proizvodnja mlijeka i vune). Degradiranost površina poprimila je ponegdje
takove razmjere da ih više nije bilo moguće opterećivati većim brojem
stoke. Tako se na primjer u Dalmaciji, jednom od najjače degradiranih
dijelova krša, broj ovaca nije sve do novijeg doba bitno mijenjao (period od
1808—1950 godine), a broj koza je radi stalnog smanjenja površina pod šumom
čak i opadao (od 700.000 komada 1800. godine na 100.000 komada 1950.
godine) (1).


U najnovije vrijeme broj stoke na kršu počinje naglo opadata, a time i
opterećenost šumskih površina ispašom i brstom. Između 1948. i 1954. godine
posebnim zakonskim propisima pojedinih republika zabranjeno je u
Jugoslaviji držanje koza u slobodnom uzgoju sa ciljem da se otkloni jedan
od glavnih uzroka degradacije šuma. Koze praktički nestaju iz šuma, osim
u nekim najzaostalijim krajeviuia gdje su se zadržale u manjem broju. Broj
koza u Jugoslaviji se od 730.000 komada, koliko ih je bilo u 1951. godini,
svodi na svega 19.000 u 1961. godini (12). Pozitivne posljedice zakonskih propisa
ubrzo dolaze do izražaja pa se mnoge degradirane šumske površine počinju
regenerirati. No brz progresivan razvoj šumske vegetacije na kršu, čiji
smo svjedoci posljednjih 30 godina, nije zasluga samo spomenutih propisa.
Istovremeno na ovom području, kao uostalom i u čitavoj zemlji, dolazi do
snažnog privrednog razvoja, posebno industrije, turizma i građevinarstva,
pa stanovnici krša napuštaju ekstenzivnu poljoprivredu, posebno stočarstvo
kao njen osnovni vid, jer u novorazvijenim privrednim djelatnostima nalaze
lakše, bolje i unosnije izvore egzistencije. Radi toga ne nestaju samo koze,
već se smanjuje i broj ostale stoke, posebno ovaca, što ilustriraju podaci u
tabeli 1 (2, 6, 7). Osi´m toga električna energija i drugi izvori toplotne energije
svode na minimum korištenja drveta za ogrijev, pa i to doprinosi smanjenju
pritiska na šume.


Tabela 1.
Kretanje broja ovaca na kršu


(u 000)
Godina Jugoslavija
Bosna i
Herceg.
Crna
Gora
Hrvatska
Slovenija
Dalma
čija
Prim.
dio
Herce.
1955. 2.543 1.028 327 1.165 23 821 323
1971. 1.891 831 254 800 6 573 289
1981. 1.721 726 23! 760 4 543 228
Razlika
1955/81.
broj
%
—822
— 32
—302
— 29
—96
—29
—405
— 35
—19
—83
—278
— 34
—95
—29