DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 73     <-- 73 -->        PDF

IZVORN; ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630" 893.001/2 Sum list CXW ilWO) 71


KORIŠTENJE DEGRADIRANIH ŠUMSKIH POVRŠINA NA KRŠU
ZA POTREBE STOČARSTVA


Žarko VRDOLJAK i Vlado TOPIĆ*


SAŽETAK. Degradirane šumske površine u primorskom dijelu
krša predstavljaju ogroman zemljišni potencijal. Samo dio
tih površina bit će u dogledno vrijeme moguće privesti ekonomski
interesantnoj proizvodnji drvne mase, dok je ostali, veći dio, moguće
jedino i dalje koristiti za potrebe stočarske proizvodnje. To
korištenje treba da se odvija na novi, suvremeni način kojim će se
šumski fond ne samo održati, već i unaprijediti. Te uvjete može
osigurati samo šumarstvo, kojem su te površine i povjerene na
gospodarenje.


Početna istraživanja, koja su proveli autori rada ukazuju koliko
su degradirane šumske površine značajan izvor stočne hrane:
list ispitanih vrsta drveća i grmlja za 30—50% je hranjiviji od
dobrog livadskog sijena; prinos suhog lista u ispitanim tipovimadegradiranih šuma iznosi 15—30 q po 1 ha, što po hranjivoj vrijednosti
odgovara količini od 20—40 q dobrog sijena; prinosi travne
mase na kraškim pašnjacima mogu se jednostavnom zabranom
paše kroz par godina povećati 4—11 puta.


1. UVODNE NAPOMENE
Na opravdanost korištenja degradiranih šumskih površina na kršu za


potrebe stočarstva i uvjete pod kojima bi se trebalo ono odvijati ukazivao


je već davne 1876. godine jedan od prvih istraživača krša i »šumarskih pisaca«


J. Wessel y (10). Nakon njega, kroz jedno duže razdoblje ovo pitanje se u
našoj šumarskoj znanosti i praksi zapostavlja, da bi ga u poslijeratnom razdoblju
potakao Zian i i svojim radovima u mnogome doprinio njegovom
rasvjetljavanju (11, 12, 13).
U ovom radu, nakon prikaza stanja šuma i stočarstva na kršu, iznosimo
naše poglede o potrebi zasebnog gospodarenja šumama i šumskim zemljištima
namijenjenim stočarskoj proizvodnji, temeljene na idejama Wesselya
i posebno Ziania. U drugo´m dijelu informiramo o nekim vlastitim istraživanjima
o proizvodnji i vrijednosti stočne hrane na degradiranim kraškim površinama,
a vršena su sa ciljem da doprinesu racionalnom gospodarenju tim
površinama.


* Žarko Vrdoljak, dipl. inž., Split, Viška 24
Dr Vlado Topic, dipl. inž., Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Split