DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 47     <-- 47 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 233 + 56.001/2 (Salix alba) Šum. list CXIV (1990) 45


UTJECAJ STANIŠTA I KLONA NA PRODUKCIJU DRVNE MASE
U KULTURAMA STABLASTIH VRBA NA DUNAVSKIM ADAMA
KOD VUKOVARA*


A. KRSTINIĆ, Ž. MAJER i D. KAJBA*
SAŽETAK: U razdoblju između 1967. i 1988. godine na području
šumskih gospodarstava Varaždin, Bjelovar, Zagreb, Nova
Gradiška, Podravska Slatina, Vinkovci i Osijek podignuto je 1530
ha kultura stablastih vrba. Za slijedećih 5 godina planira se da bi
ukupne površine pod kulturama vrba iznosile 2990 ha.


Valorizacija uspijevanja triju klonova u kulturama stablastih
vrba na području dunavskih ada kod Vukovara pokazala je, da se
ova staništa mogu podijeliti na 5 boniteta: I Staništa bijele vrbe
s bročikom, II Stanište crne i bijele topole, III Stanište bijelevrbe i crne topole s plavom kupinom, IV Stanište rakite, obične
trske, vlažnih bara i čistina i V Mokre bare.


Da bi se unaprijedila proizvodnja drvne mase u vrbovim kulturama,
potrebno je za svaki tip staništa odabrati optimalnu smjesu
klonova.


Ključne riječi: klon, stablaste vrbe, stanište, bonitet, multiklonske
kulture, mozaičan (grupimičan) raspored klonova.


UVOD


Stablaste vrste vrba spadaju u vrste drveća s izrazito visokim produkcionim
potencijalom. Da bi se unaprijedio uzgoj stablastih vrba u smislu
produkcije i kvalitete, potrebno je kod osnivanja kultura respektirati najvažnije
faktore, koji bitno utječu na proizvodnju drvne mase, a to su stanište
i klon. Budući se fenotipske ekspresije za dani klon mijenjaju od staništa
do staništa, kroz interakciju klon x istanište, potrebno je izučiti dobivene
modifikacije za svaki pojedini klon u odnosu na različita staništa, kako
bi se s uzgojnog aspekta selekcionirali klonovi s najpovoljnijom genetskom
osnovom za optimalne modifikacije za dano stanište ili grupe srodnih
staništa. Kod osnivanja budućih kultura stablastih vrba neophodno je, s aspekta
stabilnosti ekosistema, favorizirati multiklonski tip kultura u odno


* Istraživanja su financirana putem Poslovne zajednice »Exportdrvo«, Zagreb
** Prof, dr Ante Krstinić i Ing. Davorin Kajba, Šumarski fakultet, Zagreb,
Ing. Željko Majer, ROŠ »Slavonska šuma«, Vinkovci, OOUR Uzgoja i zaštite šuma,
»Hrast«, Vinkovci, Poslovna jedinica Vukovar.