DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 27     <-- 27 -->        PDF

unesene vrste popunjavanjem (topole, vrbe, poljski jasen i hrast lužnjak).
Intenzitet i način proreda moraju biti u skladu s već poznatim i u praksi
usvojenim intenzitetima i načinima.


Pri svemu navedenom važno je napomenuti da zahvate njege ritskih šuma
moramo prilagoditi sinekološkim, sastojinskim i gospodarskim uvjetima,
imajući na umu važnost ovih šuma i u gospodarskom i u općekorisnom, odnosno
ekološkom pogledu.


ZAKLJUČAK


Na osnovi obavljenih istraživanja ritskih šuma dijela Podunavlja od Sotina
do Šarengrada mogu se donijeti ovi zaključci:


1.
Fitocenološka istraživanja pokazala su da su u tom području razvijene
šumske(a—f) i ostale (g) fitocenoze:
a) Fraxino-Ulmetum laevis Slav. 1952
b) Populetum nigro-albae Slav. 1952
c) Salici-Populetum nigrae (Tx. 1931) Meijer-Drees 1936
rubetosum caesii Rauš 1973
d) Galio-Salicetum albae Rauš 1973
e) Salicetum triandrae Male. 1929


f) Salicetum purpureae Wend.-Zel. 1952
g) Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926


2.
Obavljeno kartiranje šumske vegetacije u mjerilu 1:10 000 prostorno je
definiralo zastupljenost pojedinih fitocenoza na spomenutom području.
3.
Uzevši u obzir učestalost trajanja i visinu poplavnih voda u vegetacijskom
razdoblju te druge ekološke čimbenike (klima, tlo, nadmorska visina
i dr.), mogu se u istraživanom području smatrati gospodarskim zajednicama
ove fitocenoze:
a) Fraxino-Ulemtum laevis Slav. 1952
b) Populetum nigro-albae Slav. 1952
c) Salici-Populetum nigrae (Tx. 1931) Meijer-Drees 1936
rubetosum caesii Rauš 1973
d) Galio-Salicetum albae Rauš 1973


4.
Izrađena je karta kombiniranih biotopa (staništa) i vegetacije 1:10 000.
Na karti je jasno izdvojeno i u legendi opisano VIII tipova koji su poslužili
za uzgojnu obradu istraživanog područja.
5.
Odsjeke unutar odjela potrebno je izdvojiti na temelju izrađene karte
kombiniranih tipova.
6.
U gospodarskoj osnovi potrebno je predvidjeti sječu kopitnice (10—15 m
širine) kao izvanredni prihod, kada se za to ukaže potreba (uzgojni zahvat).
7.
Na vegetacijskoj karti posebno je izdvojen i označen SPECIJALNI REZERVAT
ŠUMSKE VEGETACIJE, koji na istraživanom području zauzima
površinu od 34,93 ha.
8.
Od 8 opisanih kombiniranih tipova biotopa (staništa) i vegetacije na dunavskim
adama u današnjim stanišnim uvjetima za šumsku proizvodnju
dolaze u obzir tipovi I, II, VI, VII i VIII.