DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Iz strukturnih pokazatelja ovoga stanišnog tipa vegetacije uočavamo neuspjeh
i gubitke koje je pretrpio favorizirani klon 1-214 te vrlo vitalnu autohtonu
vegetaciju koja se odupire uništenju i koja se ponovno vraća na svoja
staništa. Od ukupno posađenih 280 komada po hektaru euroameričkih topola
u životu je ostalo od 32 do 54 posto.


1.5. Strukturne osobine sastojine tipa VIII
Ovaj tip predstavlja kulture bagrema koje se na ovom području prostiru
na površini 36,00 ha. Bagrem kao vrsta široke ekološke valencije nastava
više površine tipa I, gdje tvori sastojine niskog uzgojnog oblika. Veći
dio tih sastojina nalazi se na strmoj desnoj obali Dunava.


Struktura bagremove panjače pokazana je u šumskom predjelu Mohovska
ada, odjel 60, pokusna ploha 1 (tablica 15), gdje bagremova sastojina
ima 3641 stablo i 209,7 m´Vha drvne mase. Sastojina je pretežno u razvojnom
stadiju letvika (oko 15 cm p.p.) i djelomično u koljiku (oko 7 cm p.p.).


2. Uzgojni zahvati u ritskim šumama
Sve uzgojne zahvate u našim prirodnim sastojinama, pa tako i u ritskim
šumama, možemo podijeliti u dvije grupe radova:


— uzgojni radovi na pomlađivanju šuma
— uzgojni radovi na njezi šuma.
Pri izvođenju radovi u ritskim šumama moramo voditi računa o nekim
specifičnostima ovih staništa i vrstama koje na njima pridolaze. Prije svega
moramo respektirati prirodne zakonitosti režima vlaženja ovih šuma poplavnim,
oborinskim i podzemnim vodama te njihov utjecaj na formiranje i opstanak
ovih sastojina. Također je neophodno poznavati biološka svojstva
autohtonih i alohtonih vrsta drveća koja se nalaze u omjeru smjese ovih
šuma. Pri tom je neophodno imati u vidu dinamiku uroda, klijavost i mobilnost
sjemena, brzinu klijanja i otpornost na poplave, brzinu rasta, otpornost
na mraz i jaru, izdanačku snage iz panja i žilja. Treba voditi računa


o utjecaju biotskih čimbenika na ove šume, a posebno divljači, domaćih životinja
i čovjeka. Mogućnost transporta drvne mase i dovlačenja do vodenih
saobraćajnica također mora imati utjecaj na intenzitet, način, dinamiku i
vrijeme izvođenja uzgojnih zahvata.
Sve navedeno mora biti ukomponirano u radnje koje se odnose na uzgajanje
šuma, a kako te radnje traju od momenta postanka do pomlađivanja
sastojina, tj. za vrijeme cijele ophodnje, respektiranje navedenog predstavlja
osnovni preduvjet uspješnosti izvedenih uzgojnih zahvata.


2.1. Uzgojni zahvati na pomlađivanju ritskih šuma
Pomlađivanje ritskih šuma obavljamo prirodnim i umjetnim putem. Kad
se radi o sastojinama opisanim u tipovima I i II, pomlađivanje se obavlja
čistim sječama na velikim površinama i prugama. Obilan i čest urod sjemena
autohtonih vrsta topola i vrba, njegova mobilnost na vodi i po zraku, dobro
tjeranje iz panja (vrba) i žilja (bijela topola), otpornost na mraz i jaru te
brzi rast u mladosti samo su neki od razloga zašto smo se odlučili na ovakav
način pomlađivanja.