DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 20     <-- 20 -->        PDF

1. Strukturne osobine istraživanja sastojina
Od svih osam opisanih tipova staništa i vegetacije dunavskih ada samo
u tipovima I, II, VII i VIII vladaju takvi ekološki uvjeti koji omogućavaju
šumsku proizvodnju. Tip III samo u povoljnim uvjetima u odnosu na poplavnu
i podzemnu vodu može se jednim dijelom privesti kulturi bijele
vrbe, što je u cjelini površinski zanemarivo. Prema tome, od ukupne površine
od 955,70 ha istraživanog područja za šumsku proizvodnju je sposobno
805,61 ha, obuhvaćen tipovima I, II, VI, VII i VIII, 34,93 ha površine specijalnog
rezervata šumske vegetacije, 2,01 ha rasadnika i 1,04 ha sportskog
terena. Ukupna površina, sposobna za šumsku proizvodnju, iznosi 843,59 ha
ili 88,3 posto ukupne površine istraživanog područja. Svega 11,7 posto površine
nije danas sposobno za šumsku proizvodnju, ali u uvjetima vječitih
promjena vodnog režima i vegetacije ova staništa postupno idu prema tojproizvodnji.


Da bismo bolje upoznali šumske sastojine i definirali stanje i pravce
njihova razvoja, bilo je neophodno istražiti strukturne osobine tih zajednica.
Zbog toga smo osnovali 21 pokusnu plohu, s tim da smo 21 pokusnu plohu
površine 1 ha osnovali uz upotrebu PPS metode, snimili elemente strukture
sastojine (drveća, debljinski stupanj, broj stabala, temeljnica, drvna masa
i visina). Jednu pokusnu plohu u Mohovskoj adi, odjel 66 a, ploha br. 13
izmjerili smo totalnom klupažom površine 1000 m2 i preračunali na 1 ha.


U tipu 1 osnovali smo 12 pokusnih ploha, u tipu II četiri, tipu VI jednu
i u tipu VII četiri, a u tipu VIII jednu pokusnu plohu.


U tipu I osnovali smo ove plohe:


Šum. predjel
Odjel Pokusna ploha Tablica


Hagl
72 1 1
70b 2 2
70b 3 3
77d 6 4


Mohovska ada
60 2 5
61a 5 6
61a 6 7
66a 8 8
66a 9 9
66a 13 10
60 3 13


Šarengradska ada
90
9090c
cc 1
11 1
111
11


Ukupno u tipu I osnovali smo 12 pokusnih ploha. U tipu II osnovali smo
ove plohe:


Šum. predjel
Odjel Poku sna ploha Tablica


Mohovska ada
58b 12 12
60b 4 15
58a 11 15


Hagl
77f 7 16