DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Tlo je aluvijalno karbonatno, najmlađe i nerazvijeno ili slabo razvijeno


glejno. Zastupljeno na površini od oko 93 ha.
Pridolaze autohtone vrste drveća od prirode:
Salix alba L.
Populus nigra L.
Uhnus laevis Pali.


Pridolaze alohtone vrste drveća spontano:
Fraxinus americana L.
Morus alba L.
Acer negundo L.


Kultivirane vrste drveća:
Klonovi crnih topola
Klonovi bijelih vrba


Tip III: Niski tereni (bare), n.v. 78,5—79,5 m, zajednice: Salicetum triandrae
i Salicetum purpurae, plavljeno kod vodostaja 200—250 cm mjereno
kod Vukovara.
Tlo je aluvijalno karbonatno najmlađe, razvijeno. Zauzima površinu oko
18 ha.


Pridolaze autohtone vrste drveća od prirode:
Salix triandra L.
Salix alba L.
Salix purpurea L. (grm)


Pridolaze vrste drveća spontano:
Acer negundo L.
Fraxinus americana L.


Kultivirane vrste drveća:


Klonovi bijelih vrba


Tip IV: Bare s povremenom vodom, n.v. 78—79,5 m, zajednice Scirpo-Phragmitetum,
plavljeno kod vodostaja 180—300 cm, mjereno kod Vukovara.
Tlo je aluvijalno karbonatno slabo razvijeno, močvarno i glejno. Zauzima
površinu od oko 18 ha.
Obraslo trskom bez ikakvih vrsta drveća.


Kultivirane vrste drveća:


Specijalni klonovi bijele vrbe.


Tip V: Bare pretežno ili stalno pod vodom, n.v. 77,5—79 m, zajednica: bez
drvenastih biljaka. Zauzima površinu od 76 ha.
Tip VI: Kulture različitih klonova bijele vrbe (tip II i IV). Zauzima površinu
od 100 ha.
Tip VII: Kulture različitih klonova euroameričkih topola (tip I). Zauzima
površinu od 261 ha.
Tip VIII: Kulture bagrema, zauzima površinu od 36 ha.