DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Poplava dosta rijetko zahvaća ta područja, a kada su i poplavljena, onda
to vrlo kratko traje.


Sloj drveća tvore, vjerojatno, pojedine forme hrasta lužnjaka, poljski
jasen, američki jasen, vez, negundovac, dud i dr. U fitocenološkom pogledu
najvažniji su poljski jasen, vez i ritski hrast lužnjak.


Sloj grmlja dosta je slabo razvijen, a javljaju se Crataegus pantagyna,
Cornus sanguined, Acer campestre, Viburnum opulus i dr.
Sloj prizemnog rašća je dosta dobro razvijen. Našli smo ove karakteri


stične vrste: Festucalaevis i dr.
gigantea, Scrophularia alata, Rumex sangineus, Ulnius
Pratilice su zastupljene u velikom broju.
Opisana zajednica nema neko gospodarsko značenje i tek je fragmen


tarno rasprostranjena. Nekada je bila mnogo više rasprostranjena u Podunavlju,
a danas se javlja samo kao raritet ritskih šuma.


Šuma crne i bijele topole
Populetum nigro-albae Slav. 1952


Šumu crne i bijele topole opisao je S 1 a v n i ć (1952) istražujući nizinske
šume Vojvodine.


Razvijena je u tom dijelu Podunavlja u dosta tipičnom sastavu, a obrašćuje
visoke položaje dunavskih terasa i otoka. Poplave su česte, no kratkog
su trajanja, jer su to mahom visoke grede koje nastavlja spomenuta fitocenoza.


Od svojstvenih vrsta asocijacije najmasovnije su crna i bijela topola te
bijela vrba.
U sloju grmlja javljaju se: petosjemeni glog, crvena hudika, trušljika,
vez, crni glog, dud, crni trn, svib, divlja loza i dr.
Od svojstvenih vrsta asocijacije u sloju prizemnog rašća najčešći su:


Rubus caesius, Lycopus europaeus, Galeopsis speciosa, Scrophularia alata,
Solanum dulcamara, Leucoium aestivum i dr.


U šumsko-gospodarskom pogledu opisana fitocenoza ima veliko značenje
jer obrašćuje najbolja staništa našeg Podunavlja. Ondje se razvijaju lijepa
ravna i visoka stabla crne i bijele topole. Ponegdje nailazimo na grupimičnu
strukturu bijelih ili crnih topola, no najčešća je stablimična struktura. Na
staništu možemo također naići na veće čistine kojih je lio sastavljeno od
krupnoga sterilnog pijeska, gdje nikakvo šumsko drveće ne raste (Šarengradska
ada, Hagl i dr.). Tu se javlja samo travna vegetacija, koja se za vrijeme
sušnog perioda osuši.


Šuma bijele vrbe i crne topole s plavom kupinom
Salici-Populetum nigrae Tx. 1931 (Meijer-Drees 1936)
rubetosum caesii Rauš 1973


Šuma bijele vrbe i crne topole s plavom kupinom najzastupljenija je
prirodna fitocenoza dunavskih otoka i ritova. Rasprostranjena je na srednjem
položaju, tj. ispod šuma topola i iznad šuma čistih vrba. Mogli bismo
s pravom reći da je to optimalna fitocenoza ritskih šuma istraživanog dijela


J2