DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Tablica 2.


Srednja mjesečna i godišnja relativna vlaga zraka (%)
u razdoblju 1971—1980. godine


I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.
Ilok 81 77 69 71 77 71 71 74 76 79 81 81 76


Radi dobivanja pregleda godišnjeg hoda i količine oborina u istraživanom
području obrađen je niz od 10 godina, tj. od 1971—1980. godine. Srednja
količina mjesečnih i srednja godišnja količina oborina za cijeli period mogu
se vidjeti u tab. 3.


Tablica 3.


Srednje mjesečne i godišnje količine oborina (mm)
za razdoblje od 1971—1980. godine


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.
Ilok 34 34 32 53 61 90 71 79 44 56 54 40 648


Srednji godišnji hod količine oborina za razdoblje od 1971—1980. pokazuje
dva maksimuma, i to prvi i glavni ljeti u mjesecu lipnju (90 mm),
a drugi sporedni u listopadu (56 mm).


Također su jasno izražena dva oborinska minimuma, i to prvi u ožujku
(32 mm), a drugi u prosincu (40 mm).
U prosjeku pada dvostruko više oborina u travnju, svibnju, lipnju i srpnju
nego u prosincu.


Broj kišnih dana vegetacijskog perioda iznosi u prosjeku 1/3 (60 dana)
toga perioda, što praktički znači da je svaki treći dan kišan, a to je vrlo
dobar raspored oborina za vegetacijski period. Količina oborina koje padnu
u vegetacijskom periodu iznose 61 posto ukupnih oborina, što je dosta povoljno
za razvoj vegetacije. Godišnji prosjek oborina u razdoblju od 1971—
—1980. za čitavo istraživano područje iznosi 648 mm. Od toga padne u vegetacijskom
periodu 398 mm ili 61 posto.


Možemo reći da na istraživanom području vlada umjereno kontinentalna
klima — podunavska varijanta — s izrazito oštrom zimom i izrazito ljetnim
vrućinama.


Međutim, budući da se na istraživanom području radi isključivo o paraklimaksnoj
vegetaciji, klima je od manje značenja za razvoj šumske vegetacije
toga područja, dok su presudni čimbenici poplavna i podzemna voda,
mikroreljef, nadmorska visina i dr.


c) Pedološke osobine


Tla dunavskih ritova i ada pripadaju razredu nerazvijenih tala (Huvisoli).
Prema detaljnoj klasifikaciji tala Posavine (Kovačev i ć, Kalin i ć,
et al. 1967) i prema klasifikaciji tala Jugoslavije (Š k o r i ć, Filipovski ,
Ćirić , 1972) uvrstili smo ih, s obzirom na karakter vlaženja, u red hidromorfnih
tala.