DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 111     <-- 111 -->        PDF

IN MEMORIAM


NIKOLA FIEDLER, dipl. inž.
(1911—1989)


Na padinama Učke, u ubavom seocetu
Golovik kraj Brseča, općina Opatija,


28. kolovoza 1989. umro je u 78. godina
života diplomirani inženjer šumarstva
Nikola Fiedler. Oproštaj od dragog pokojnika
obavljen je dva dana kasnije
na gradskom groblju u Volovskom, a
urna s njegovim pepelom položena je
u obiteljsku grobnicu na groblju u Lepoglavi.
Nikola Claudius Fiedler rođen je u
Zagrebu 6. prosinca 1911. Gimnaziju polazi
u Senju, Varaždinu i Vinkovcima,
gdje je maturirao 1933. godine. Studij
šumarstva započeo je u Zagrebu, a završio
u Beogradu na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu, gdje je diplomirao
na Šumarskom odsjeku 1939. godine.
Svoj radni vijek otpočinje kao pristav
u Gradskom poglavarstvu šumarstva u
Varaždinu 1940. godine a okončava 37
godina kasnije kao savjetnik za koordi


naciju u RO »Drvo« import-export u
Rijeci. Zbog bolesti odlazi u prijevremenu
mirovinu 1977, godine.


Od okončanja drugog svjetskog rata
pa do 1952., sticajem okolnosti, posvećuje
se građevinskoj operativi. Kao šef
mehanizacije radio je najprije na autoputu
»Bratstvo i jedinstvo« (1947—1949),
a potom u Lokvama na izgradnji brane
Omladinskog jezera (1949—1952). Od godine
1952. do 1954. u radnom je odnosu
kod Uprave vojnog lovišta »Morović«,
a od 1954. do 1960. upravitelj Šumarije
Cerna.


Osnivanjem Šumskog gospodarstva
Delnice 1960. godine inž. Fiedler prelazi
na dužnost rukovodioca Sektora za lovstvo,
potom šefa Sektora za iskorišćavanje
šuma da bd svoj radni vijek u
Gorskom kotaru okončao na dužnosti
upravitelja Pogona transporta Delnice.
Kako mu je uz lovstvo šumska mehanizacija
bila druga velika ljubav nije čudo
da se u dclničkom gospodarstvu najviše
potvrdio upravo na tim poslovima.
Jedan je od pionira uvođenja motornih
pila lančanica u fazu sječe šuma i izrade
drvnih sortimenata, a s tim u vezi
i pokretanje prvih natjecanja šumskih
radnika sfjekača. Svojim istančanim
smislom za šalu i crtež tvorac je crtanih
junaka »Jožeta i Lojzeta« u informatoru
»Drvosječa«, danas »Goranskom
listu«, glasilu goranskih radnih organizacija
šumarstva i drvne industrije.


21. prosinca 1968. iz zdravstvenih razloga
napušta Delnice i zasniva radni
odnos kod RO »Drvo« Rijeka, gdje ostaje
do odlaska u mirovinu.
Pokojnik je bio i vrsni kinolog i lovni
stručnjak, davši značajan doprinos na
zaštiti i uzgoju divljači te brizi na očuvanju
izvorne prirode. Na brojnim kinološkim
priredbama održanim u zemlji
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 112     <-- 112 -->        PDF

i svijetu redovno učestvuje sa svojim
njemačkim kratkodlakim ptičarima osvajajući
nazive prvaka. Njegova uzgajivačnica
lovačkih pasa »Orijak« u Cerni
bila je na glasu među kinolozima. Za
svog službovanja u Gorskom kotaru i
Hrvatskom primorju bio je realizator
postava svih triju regionalnih lovačkih
izložaba, prve u Delnicama 1965, druge
primorsko-goranske u Rijeci 1977. i treće
u Opatiji pnije dvije godine. Piscu
ovih redaka ilustrirao je više napisa o
lovačkim trofejima u zagrebačkom »Lovačkom
vjesniku« te knjigu »Priručnik


za ocjenjivanje lovačkih trofeja« LSH
iz 1981. godine.


Za svoj predani stručni li društveni
rad primio je, uz ostala priznanja, sva
tri odličja Lovačkog saveza Hrvatske,
a posthumno, i srebrni orden za lovačke
zasluge Lovačkog saveza Jugoslavije.


Široke naobrazbe, vedre naravi i druželjubiv,
a nadasve skroman i tolerantan
bio je obljubljen i kod radnikakod kolega suradniika. Svi mi zadržat
ćemo ga u dragoj i trajnoj uspomeni.


A. Frković dipl. inž.