DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 111     <-- 111 -->        PDF

IN MEMORIAM


NIKOLA FIEDLER, dipl. inž.
(1911—1989)


Na padinama Učke, u ubavom seocetu
Golovik kraj Brseča, općina Opatija,


28. kolovoza 1989. umro je u 78. godina
života diplomirani inženjer šumarstva
Nikola Fiedler. Oproštaj od dragog pokojnika
obavljen je dva dana kasnije
na gradskom groblju u Volovskom, a
urna s njegovim pepelom položena je
u obiteljsku grobnicu na groblju u Lepoglavi.
Nikola Claudius Fiedler rođen je u
Zagrebu 6. prosinca 1911. Gimnaziju polazi
u Senju, Varaždinu i Vinkovcima,
gdje je maturirao 1933. godine. Studij
šumarstva započeo je u Zagrebu, a završio
u Beogradu na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu, gdje je diplomirao
na Šumarskom odsjeku 1939. godine.
Svoj radni vijek otpočinje kao pristav
u Gradskom poglavarstvu šumarstva u
Varaždinu 1940. godine a okončava 37
godina kasnije kao savjetnik za koordi


naciju u RO »Drvo« import-export u
Rijeci. Zbog bolesti odlazi u prijevremenu
mirovinu 1977, godine.


Od okončanja drugog svjetskog rata
pa do 1952., sticajem okolnosti, posvećuje
se građevinskoj operativi. Kao šef
mehanizacije radio je najprije na autoputu
»Bratstvo i jedinstvo« (1947—1949),
a potom u Lokvama na izgradnji brane
Omladinskog jezera (1949—1952). Od godine
1952. do 1954. u radnom je odnosu
kod Uprave vojnog lovišta »Morović«,
a od 1954. do 1960. upravitelj Šumarije
Cerna.


Osnivanjem Šumskog gospodarstva
Delnice 1960. godine inž. Fiedler prelazi
na dužnost rukovodioca Sektora za lovstvo,
potom šefa Sektora za iskorišćavanje
šuma da bd svoj radni vijek u
Gorskom kotaru okončao na dužnosti
upravitelja Pogona transporta Delnice.
Kako mu je uz lovstvo šumska mehanizacija
bila druga velika ljubav nije čudo
da se u dclničkom gospodarstvu najviše
potvrdio upravo na tim poslovima.
Jedan je od pionira uvođenja motornih
pila lančanica u fazu sječe šuma i izrade
drvnih sortimenata, a s tim u vezi
i pokretanje prvih natjecanja šumskih
radnika sfjekača. Svojim istančanim
smislom za šalu i crtež tvorac je crtanih
junaka »Jožeta i Lojzeta« u informatoru
»Drvosječa«, danas »Goranskom
listu«, glasilu goranskih radnih organizacija
šumarstva i drvne industrije.


21. prosinca 1968. iz zdravstvenih razloga
napušta Delnice i zasniva radni
odnos kod RO »Drvo« Rijeka, gdje ostaje
do odlaska u mirovinu.
Pokojnik je bio i vrsni kinolog i lovni
stručnjak, davši značajan doprinos na
zaštiti i uzgoju divljači te brizi na očuvanju
izvorne prirode. Na brojnim kinološkim
priredbama održanim u zemlji