DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 109     <-- 109 -->        PDF

olm do ulice 8. maja, može se sklopiti ugovor o korištenju neuređenog tavanskog
prostora do ulice 8. maja za određeno vrijeme, najduže do 2000. godine.


2. S K a u č i č Francom zastupnikom »Art kluba« može se sklopiti ugovor o
korištenju neuređenog podrumskog prostora do Trga Mažuranića (bez prostora do
ulice 8. maja, koji će se koristiti za potrebe Saveza), najduže do 2000. godine.
3. Adaptaciji prostora pod 1 i 2 može se pristupiti na bazi uredno izvedene
projektne dokumentacije i svih odobrenja nadležnih organa i suglasnosti Predsjedništva
Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske.
4. Aneksom ugovora utvrditi će se visine zakupnina zavisno od uloženih financijskih
sredstava za saniranje — adaptaciju dijela zgrade, kretanja visine
zakupnine u gradu Zagrebu za određene zone.
5. Ugovorom se moraju osigurali posebni interesi Saveza, odnosno stvaranje
uvjeta za dugoročnije korištenje Šumarskog doma u cilju razvoja šumarstva i
prerade drva. To inači da sve adaptacije koje se obavljaju u zgradi Šumarskog
doma (bez obzira što se privremeno ne koriste neposredno u tu svrhu) moraju
bili izvedene u skladu naprijed navedenog cilja.
6. Visine zakupnina i u narednom razdoblju utvrđivati izračunavati na bazi
kretanja visina zakupnina (koje utvrđuje SIZ stanovanja i komunalne djelatnosti
općine Centar, te ponude i potražnje.
7. Poslovne odnose s Tehnološkim fakultetom zbog neplaćanja faktura za
zakupnine rješavati sudskim putem, kako to predlaže naš odvjetnik.
Ad. 4.


Branimr Prpić i Ivan Maričevie, upoznali su prisutne o inicijativi uredništva


o prijedlogu kojim bi se utvrdili suizdavači Šumarskog lista.
Predsjedništvo je pozitivno ocijenilo tu inicijativu i zadužilo je glavnog i
tehničkog urednika da izrade odgovarajući radni materijal s obrazloženjem, na
osnovu kojega bi se utvrdili prijedlozi i donijele odluke.


Utvrđivanje visine akontacije za pretplatu za Šumarski list za 1990. godinu
uslijedilo je nakon obrazloženja o osjetno povećanim troškovima tiskanja i velikim
razlikama u ostvarivanju prihoda i rashoda.


Donijeta je ODLUKA — akontacija za pretplatu na ŠUMARSKI LIST za 1990.
godinu h.nosi:


— zaposleni članovi 100,00 dinara
— studenti, đaci i umirovljenici 50,00 dinara
— organizacije udruženog rada 600,00 dinara
— za inozemstvo 80 USA dolara na dan fakt.
Ad. 5.


Đuro Kovačić, ukratko je govorio o aktualnim pitanjima u šumarstvu s posebnim
osvrtom na donošenje Zakona o šumama.


Zaključeno je da se do kraja mjeseca siječnja održi sjednica Predsjedništva
na temu — aktualna pitanja ...