DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 108     <-- 108 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


10. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 27. prosinca 1989. godine u Zagrebu.
PRISUTNI: Adam Pavlović, dipl. in/.., dr. Đuro Kovačić, dr. Branimir Prpić, dr.
Nikola Komlenović, dr. Tomislav Pika, mr. Božidar Pleše, mr. Vladimir Bogati,
Nadan Sirotić, dipl. inž., Slavko Šarčevic, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i
Vlatka Antonić.
\dam Pavlović , pozdravlja prisutne i predlaže dnevni red, koji se usvaja.


Dnevni red


1.
Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Predsjedništva Saveza.
2.
Nacrt financijskog plana za 1990. godinu.
3.
Održavanje ŠUMARSKOG DOMA — problematika:
— Adaptacija dijela tavanskog prostora do ulice 8. maja,
— Adaptacija dijela podrumskog prostora do Trga Mažuranića,

Zakupnina
4.
Šumarski list — pretplata za 1990. godinu — utvrđivanje visne akontacije i
informacija o inicijativi o potencijalnim suizdavačima.
5. Informacija o aktualnim pitanjima u vezi donošenja Zakona o šumama.
6 Imenovanje Komisije za inventuru s 31. 12. 1989. g.
7.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Zapisnik 10. sjednice Predsjedništva usvojen je bez primjedbi.


Ad. 2.


Obrazloženje o uvjelima i problemima izrade Nacrta financijskog plana za
1990. godinu s posebnim osvrtom na ostvarivanje prihoda i rashoda u prvom
polugodištu, dao je Ivan Maričević, a pregled po pojedinim stavkama pročitala
je Viatka Antonić.


Prihvaćeno je obrazloženje i predloženi planski pokazatelji Financijskog plana
za 1990. godinu.


Ad. 3.


Adam Pavlović i Ivan Maričević ukratko su se osvrnuli na problematiku
u vezi redovnog održavanja Šumarskog doma i obrazložili prijedloge za
podtočke 3a, 3b i 3c.


Nakon toga usvojeni su prijedlozi — odluke:


1. S Institutom za razvoj i međunarodne odnose — 1RMO korisniku poslovnog
prostora na II katu i adaptiranom potkrovlju do Perkovčeve ulice i dije106
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 109     <-- 109 -->        PDF

olm do ulice 8. maja, može se sklopiti ugovor o korištenju neuređenog tavanskog
prostora do ulice 8. maja za određeno vrijeme, najduže do 2000. godine.


2. S K a u č i č Francom zastupnikom »Art kluba« može se sklopiti ugovor o
korištenju neuređenog podrumskog prostora do Trga Mažuranića (bez prostora do
ulice 8. maja, koji će se koristiti za potrebe Saveza), najduže do 2000. godine.
3. Adaptaciji prostora pod 1 i 2 može se pristupiti na bazi uredno izvedene
projektne dokumentacije i svih odobrenja nadležnih organa i suglasnosti Predsjedništva
Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske.
4. Aneksom ugovora utvrditi će se visine zakupnina zavisno od uloženih financijskih
sredstava za saniranje — adaptaciju dijela zgrade, kretanja visine
zakupnine u gradu Zagrebu za određene zone.
5. Ugovorom se moraju osigurali posebni interesi Saveza, odnosno stvaranje
uvjeta za dugoročnije korištenje Šumarskog doma u cilju razvoja šumarstva i
prerade drva. To inači da sve adaptacije koje se obavljaju u zgradi Šumarskog
doma (bez obzira što se privremeno ne koriste neposredno u tu svrhu) moraju
bili izvedene u skladu naprijed navedenog cilja.
6. Visine zakupnina i u narednom razdoblju utvrđivati izračunavati na bazi
kretanja visina zakupnina (koje utvrđuje SIZ stanovanja i komunalne djelatnosti
općine Centar, te ponude i potražnje.
7. Poslovne odnose s Tehnološkim fakultetom zbog neplaćanja faktura za
zakupnine rješavati sudskim putem, kako to predlaže naš odvjetnik.
Ad. 4.


Branimr Prpić i Ivan Maričevie, upoznali su prisutne o inicijativi uredništva


o prijedlogu kojim bi se utvrdili suizdavači Šumarskog lista.
Predsjedništvo je pozitivno ocijenilo tu inicijativu i zadužilo je glavnog i
tehničkog urednika da izrade odgovarajući radni materijal s obrazloženjem, na
osnovu kojega bi se utvrdili prijedlozi i donijele odluke.


Utvrđivanje visine akontacije za pretplatu za Šumarski list za 1990. godinu
uslijedilo je nakon obrazloženja o osjetno povećanim troškovima tiskanja i velikim
razlikama u ostvarivanju prihoda i rashoda.


Donijeta je ODLUKA — akontacija za pretplatu na ŠUMARSKI LIST za 1990.
godinu h.nosi:


— zaposleni članovi 100,00 dinara
— studenti, đaci i umirovljenici 50,00 dinara
— organizacije udruženog rada 600,00 dinara
— za inozemstvo 80 USA dolara na dan fakt.
Ad. 5.


Đuro Kovačić, ukratko je govorio o aktualnim pitanjima u šumarstvu s posebnim
osvrtom na donošenje Zakona o šumama.


Zaključeno je da se do kraja mjeseca siječnja održi sjednica Predsjedništva
na temu — aktualna pitanja ...
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Ad. 6.


Imenuje se u komisiju za inventuru s 31. 12. 1989. g.


1. Boris Deković predsjednik
2. Žika Petković, dipl. inž. član
3. Slavica Slonje član
Ad. 7.


Utvrđuje se blagajnički maksimum za 1990. godinu u iznosu od 5.000.000.—
dinara.


Zapisnik sastavio: Predsjednik Predsjedništva
(Ivan Maričević, dipl. inž.) (Adam Pavlović, dipl. inž. v.)