DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 108     <-- 108 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


10. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 27. prosinca 1989. godine u Zagrebu.
PRISUTNI: Adam Pavlović, dipl. in/.., dr. Đuro Kovačić, dr. Branimir Prpić, dr.
Nikola Komlenović, dr. Tomislav Pika, mr. Božidar Pleše, mr. Vladimir Bogati,
Nadan Sirotić, dipl. inž., Slavko Šarčevic, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i
Vlatka Antonić.
\dam Pavlović , pozdravlja prisutne i predlaže dnevni red, koji se usvaja.


Dnevni red


1.
Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Predsjedništva Saveza.
2.
Nacrt financijskog plana za 1990. godinu.
3.
Održavanje ŠUMARSKOG DOMA — problematika:
— Adaptacija dijela tavanskog prostora do ulice 8. maja,
— Adaptacija dijela podrumskog prostora do Trga Mažuranića,

Zakupnina
4.
Šumarski list — pretplata za 1990. godinu — utvrđivanje visne akontacije i
informacija o inicijativi o potencijalnim suizdavačima.
5. Informacija o aktualnim pitanjima u vezi donošenja Zakona o šumama.
6 Imenovanje Komisije za inventuru s 31. 12. 1989. g.
7.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Zapisnik 10. sjednice Predsjedništva usvojen je bez primjedbi.


Ad. 2.


Obrazloženje o uvjelima i problemima izrade Nacrta financijskog plana za
1990. godinu s posebnim osvrtom na ostvarivanje prihoda i rashoda u prvom
polugodištu, dao je Ivan Maričević, a pregled po pojedinim stavkama pročitala
je Viatka Antonić.


Prihvaćeno je obrazloženje i predloženi planski pokazatelji Financijskog plana
za 1990. godinu.


Ad. 3.


Adam Pavlović i Ivan Maričević ukratko su se osvrnuli na problematiku
u vezi redovnog održavanja Šumarskog doma i obrazložili prijedloge za
podtočke 3a, 3b i 3c.


Nakon toga usvojeni su prijedlozi — odluke:


1. S Institutom za razvoj i međunarodne odnose — 1RMO korisniku poslovnog
prostora na II katu i adaptiranom potkrovlju do Perkovčeve ulice i dije106