DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 106     <-- 106 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI |


ATLAS SVIJETA
Izdavač: Jugoslavenski leksikografski
zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb, 1988.
Grafički slog, tisak i uvez: Grafički
zavod Hrvatske, Zagreb.
Format: enciklopedijski, A—4 (21,0 x
X 29,7 cm).


— tvrdi uvez i ovitak u boji
— 60 araka
— 960 stranica
— 81.455 redaka teksta
— 1175 slikovnih priloga
— 210 fotografija u boji
— 400 tematskih karata
— 16 satelitskih snimaka
— 129 geografskih i tematskih višebojnih
karata, na 168 stranica
— 59.237 popisanih naziva s karata
— cijena (XII. 1989) 4.000.000 din
Dana 30. I, 1989. god. na prigodnoj
svečanosti u dvorani »Školske knjige«
javnosti je predstavljeno naše veliko
geografsko i kartografsko djelo — Atlas
svijeta. To je šesto izdanje Atlasa svijeta
Jugoslavenskoga leksikografskoga zavoda
»Miroslav Krleža«, koje se pojavljuje
28 godina nakon prvog izdanja, a 15 godina
nakon petog, u povećanu opsegu,
s proširenim i obnovljenim sadržajem,
likovno i grafički preoblikovano. Osim
što udovoljava općenitom zahtjevu at


lasa — da je zbirka karata — najnoviji
Atlas svijeta je reprezentativan svojevrsni
pregled svih država, zapravo moderno
koncipirana monografija Svijeta. Slično
prethodnim i ovo šesto izdanje Atlasa
čine ove tri osnovne cjeline: tekstovni
dio, geografske karte i popis geografskih
naziva s karata.


Tekstovni dio obuhvaća prikaz postanka
i prirodu svemira, zvjezdani sustav,
galaksije, Sunčev sustav, Zemlju i
njezinu geološku prošlost, strukturu i
dinamiku. Svjetsko more obrađeno je
počevši od fizikalnih, kemijskih i gospodarskih
do ekoloških karakteristika,
a isto tako rijeke i jezera. U posebnom
poglavlju obrađeni su atmosfera i klima
Zemlje te biljni i životinjski svijet.
Novost ovog izdanja jest obrada stanovništva
svijeta: gustoća naseljenosti, stope
rasta, prirodna kretanja nataliteta i
mortaliteta, spolne i dobne strukture,
ekonomske strukture, migracija te globalna
projekcija svjetskoga stanovništva
do 2025. godine. Posebice su obrađeni
Ujedinjeni narodi, mnoge međunarodne
organizacije i međunarodne nevladine
organizacije. Istaknuto poglavlje Atlasa
je prikaz Pokreta nesvrstanih, od Bandunške
konferencije, Brijunskoga sastanka
Tito — Nehru — Naser i Beogradske
konferencije do samita nesvrstanih
u Harareu (s preglednom tablicom
članica, promatrača i gostiju). Svjetska
privreda prikazana je tablicama i kariogramima.
Pri sastavu tablica podaci
su svedeni na deset najvećih država-
proizvođača, u vremenskom nizu od 50
godina (od 1939. do danas). U izboru
tablica (64) i kartograma (67) težište je
na onim dobrima koja danas u svijetu
predstavljaju najveći problem, a to su
hrana, strateške sirovine i pokazatelji
standarda. Opširan članak SFR Jugoslavija
(90 stranica) obuhvaća: stanovništvo,
povijest, geopolitički položaj, društveno
uređenje i gospodarski razvoj, s mnogo
tablica i kartograma. Osobito su zanim


ljive i aktualne 24 tematske karte prostornih
rasporeda naroda i narodnosti u