DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1990 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Niža mjesta i šire nizine nastaju tako da manje zamuljeni dio između
dviju greda predstavlja nizinu.


Gdje je voda mirna i lagano lece, stvaraju se postupni nanosi, prudova**,
koji su više-manje ovalna i pravilna oblika i protežu se uz samu rijeku. Ako
prud presijeca kakav dubok rukavac rijeke, stvaraju se udubine, odnosno
zatoni više okruglog oblika, koji su samo otvoreni prema rukavcu rijeke ili
prema rijeci nizvodno, dok sa samom rijekom uzvodno nemaju spoja, jer
je taloženje usporedno niz rijeku.


Voda neprestano teče. Na jednom mjestu odnosi, na drugom nanosi, pa
zato površine obrasle šumom pokraj same vode ne mogu nikada biti stalne,
nego se neprestano mijenjaju. Mrtvi rukavci rijeke, koji su se od toka jako
udaljili, a strujanje vode za vrijeme porasta vodostaja ne ide u njihovu
pravcu, također se postupno i polako zatvaraju. Odronjavanje obale zbog
jake košave može biti tako silno da se u jednom danu otkine i više od jednog
ha tla (Mohovska ada). Razumije se da na drugom mjestu voda nanese
velik dio tla.


I kod rukavaca rijeke imade odronjavanja, ali u manjoj mjeri, a taloženje
je nešto veće jer dosta nanosa pristiže iz glavne rijeke.


Već spomenute postojeće karte od 1759. godine nadalje veoma dobro
ilustriraju to djelovanje. One pokazuju kako se izgled pojedinih otoka i ritova
mijenja: poneki i potpuno nestaju, dok novi na drugom mjestu nastaju.


Kada se jedanput uspostavi i zadrži šumska vegetacija na pješčanom
prudu ili golom otočiću, onda njegovo uzdizanje postaje još brže jer vegetacija
uvelike pridonosi taloženje pijeska i mulja.


b) Klimatske prilike
Klimatske prilike istraživanog područja prikazat ćemo na temelju podataka
meteorološke stanice Ilok.
Srednja godišnja temperatura zraka za razdoblje 1971—1980. iznosila je
u prosjeku 10,9 °C (tab. 1).
Srednja temperatura zraka vegetacijskog razdoblja (travanj—rujan) iznosila
je 17,6 °C.
Srednji maksimumu najtoplijega i srednji minimum najhladnijeg mjeseca
vidljivi su u tab. 1.
Apsolutni maksimum u desetgodišnjem nizu iznosi je za Ilok 36,6 CC,


7.
kolvoza 1971. godine (tab. 1).
Apsolutni minimum u tom periodu iznosio je za Ilok —21,9´C, 21. veljače
1978. godine.
Razlike između apsolutnih minimalnih i apsolutnih maksimalnih temperatura
daju nam temperaturnu amplitudu od 58,5 ° C, što se djelomično odražava
na pridolazak i uspijevanje šumske vegetacije.
Relativna vlaga zraka ima također veliko značenje za biljni svijet. Za
istraživano područje prikazana je u tab. 2.


** Prud je novonastala aluvijalna površina duž riječne obale ili pješčani otočić
u koritu rijeke.