DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 98     <-- 98 -->        PDF

OBLJETNICE


OBILJEŽAVANJE 130. OBLJETNICE ROĐENJA JOSIPA KOZARCA


Kulturno-umjetničko društvo »ŠOKADIJA« u Zagrebu i Savez društava inžinjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske »Zagrebačke šokačke
divane«, održane 20. prosinca 1988. godine, posvetili su 130. OBLJETNICI ROĐENJA
JOSIPA KOZARCA


Program Divana predstavio je Josipa Kozarca kao književnika i kao šumarskog
stručnjaka i stručnog pisca s referatima, koje su nakon uvodne riječi predsjednika
KUD »Šokadija« prof. Marijana Langa održali:


1.
Dr Katica Č or kalo, Vinkovci: Josip Kozarac pripovjedač i romanopisac,
2.
Prof. dr. Branimir Prpić , Zagreb: Šume u djelima Josipa Kozarca,
3.
Prof. Vladimir Rem , Vinkovci: Nepoznati satirički stihovi Josipa Kozarca,
4.
Oskar Piškorić , dipl. inž. šum, Zagreb: Josip Kozarac i Šumarski list, te
Što je napisano o šumaru i književniku Josipu Kozarcu,
5.
Vera Ivančić , dipl. inž. šum., Osijek: Prisluškivanje šaputanja starog slavonskog
hrasta.
Divane je vodio pisac Antun V r g o č, dipl. inž. šum.


Sažetak referata K. Čorkalo i stihove na početku divana V. Ivančić donosimo
u prilogu, a ostale referate prikazujemo u obliku kratkih pregleda.


B. Prpi ć prikazao je poglede Josipa Kozarca na uzgajanje posebno slavonskih
hrastika prema objavljenim radovima, posebno u Šumarskom listu. Josip
Kozarac je kao šumarski stručnjak bio zapravo vizionar, jer se njegovi pogledi
za uzgajanje hrastovih šuma podudaraju sa suvremenim saznanjima o životu
i razvoju ove šumske zajednice.
Iz referata V. Re m a saznajemo, da je Kozarac pisao i satiričke stihove, od
kojih se mnogi nalaze u rukopisu, kako prigodnog iz društvenog života tako i
satiričko-političkog značaja i oni ocrtavaju tu značajku Josipa Kozarca kao´ čovjeka
i pisca, koja je do> sada bila manje ili uopće nepoznata.


O. Piškori ć u prvom referatu naglasio je, kako se Josip Kozarac gotovo
neposredno nakon završetka studija javlja kao stručni pisac i u jednaest godišta
Šumarskog lista objavio 12 članaka i 10 kraćih priloga. K tome treba pribrojiti i
kraće nepotpisane tekstove objavljene za njegovog trogodišnjeg uređivanja Šumarskog
lista (1896—1898.). Iz drugog referata O. Piškorića vidljivo je, da je o
Josipu Kozarcu do danas objavljeno preko 260 prikaza, od čega 44 nekrologa. To
znači da ni jedne novine ili časopis u Hrvatskoj nisu propustili komemorirati njegovu
smrt, a nekrolozi su objavljeni i u listovima koji su izlazili u Trstu, Ljubljani,
Novom Sadu, Beogradu i Carigradu. Josip Kozarac aktualan je sve do naših dana
te je, uz izdvajanje pojedinih književnih djela od 1945. do danas o njemu objavljeno
70 prikaza. Valja naglasiti, da je Kozarac jedini šumar, kojega je stručni
rad obrađen u posebnoj knjizi izdanoj 1936. godine. Uz spomen ploče u Koprivnici
i Vinkovcima te biste na Šumarskom fakultetu u Zagrebu na obali Bosuta u Vinkovcima
1970. podignut mu je i spomenik.
Ur.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 99     <-- 99 -->        PDF

JOSIP KOZARAC


pripovjedač i romanopisac


Josip Kozarac je najmarkantnija pojava realističke stilske epohe slavonskog
dijela hrvatske književnosti, u okviru koje do danas traje kao cjelovita i umjetnički
dovršena ličnost, jer je svoj opus uspio dovesti do harmonične sinteze i on
kao osobeni književni korpus potvrđuje svoju vrijednost, unatoč nekim nesuglasjima
osobnog i društvenog porijekla.


Nepobitna je istina da se ovaj pisac, kao rijetko koji od njegovih suvremenika,
nosio s pokretačkim i progresivnim idejama svoga doba, aktualizirajući ih u
našoj sredini književnim jezikom i stručnim radom. Zaljubljen u znanstvenu misao
posljednje četvrtine 19. stoljeća, ekonomsku i prirodoslovnu, on je sve svoje
umne i umjetničke sposobnosti koristio da te ideje primijeni u svakodnevnoj praksi.
Naoružan znanjem političke ekonomije i prirodnih znanosti bolje nego mnogi
intelektualci njegova vremena, Kozarac je stekao sve preduvjete da postane meritoran
društveni i privredni analitičar stanja u Slavoniji i Hrvatskoj. A kada se
kao pronicivi promatrač izbliza upoznao sa stvarnim prilikama, sagledao je o svemu
što jeste i kako bi trebalo biti. Govorio je o fundamentalnim pitanjima i
stvarnim mogućnostima razvoja društva.


Nakon početničkih dramskih pokušaja i poezije, Kozarac u osamdesetim godinama
pronalazi prozni izraz kao pravu potvrdu svoga talenta, a njegov rad obilježava
sve naglašenija orijentacija prema socijalnoj itematici, koju kritički oblikuje
u novelama Biser Kata, Proletarci, Krčelići neće ljepote, Tena, te u romanima
Mrtvi kapitali i Među svjetlom i tminom. Kao slikar socijalnih prilika u
Slavoniji, Kozarac je lucidan i oštar, a nadalje je u prikazivanju nezdravih pojava
otišao u svom nemilo cenzuriranom romanu Među svjetlom i tminom, dok je
umjetnički najplastičnije oslikao socijalnu problematiku u Teni. Ona sadrži sve
što predstavlja piščev književni interes, pa se tu govori o rasulu slavonskih patrijarhalnih
zadruga, o čovjeku koji je iz njih izašao u nove, promijenjene prilike,


o nemarišnom Slavoncu koji napušta ili zapušta svoje oisnovno blago —zemlju,
o problemu nataliteta, o sječi šuma i bogaćenju tuđinaca na ponosu našeg kapitala
— slavonskoj hrastovim. A sva je ta problematika čvrsto organizirana oko osnovnog
pitanja — dezintegracije patrijarhalnog morala slavonskog sela.
Kozarčevu ideju o simbiozi između čovjeka i zemlje najidealnije tumači njegov
junak Vlatko Lešić u Mrtvim kapitalima. On sagledava kapitalne mogućnosti
preobražaja Slavonije i osobnim primjerom propagira autorove vizije. Jasno vidi
posljedice neravnoteže između načina života i ekonomskih zakona, proizvodne
osnovice društva. On će oživotvoriti ambiciznu autorovu tezu o mogućnostima naprednog
gospodarenja i njegovo je djelovanje himna ljudskom pregalaštvu i čestitom
angažmanu.


Slavonska šuma je jedinstveno djelo u Kozarčevu opusu, čudesna tvorevina
prožeta osobnim doživljajima. Nikada više nije itako neposredno, direktno i otvoreno
govorio o svojim dojmovima. U šumi je on našao mir, zadovoljstvo i tišinu,
predah od nesređene stvarnosti Khuenove Hrvatske. Kao u nekom magičnom
kaleidoskopu smjenjuju se opisi, slike, pripovijedanje, piščevi komentari,
zgode, razgovori; sve je pripovjedačke tehnike Kozarac zgusnuo u toj prozi. Duh
praktičara u njoj nadvladava zadivljeni promatrač, a nadahnutog pejzažistu stručnjak
za lov na divlje patke i srne, šumske procjene i sadnju žira. Slavonska šuma


649
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 100     <-- 100 -->        PDF

je jedina lirska proza ovog našeg pisca koji je u nju unio zanos pjesnika, strast
lovca, racionalnost šumara i oštrinu iskusna promatrača.


Međutim, uskoro će se Kozarčeve ideje i elan društvenog reformatora pokazati
neefikasnima u sudaru s krutom zbiljom tuđinskog režima, zavađenih građanskih
stranaka i jalove politike. Građanska inteligencija malo po malo pokazuje
svoju nemoć i kapitulantsku sklonost kompromisima s režimom. Književnik poput
Josipa Kozarca, sav posvećen nacionalnom boljitku i idejama humanizma,
doživljavao je taj slom vrlo bolno, kao osobnu uvredu i sramotu, poražen pojavama
korumpiranosti, karijerizma i beskrupuloznosti u društvu. Razočarani umjetnik
odvratio je pogled od te ružne slike i usredotočio ga na čovjeka, na duševna
zbivanja u njemu. Tako u 90-im godinama nastaju njegove psihološke novele:
Donna Ines, Mira Kodolićeva, Oprava, Emilijan Lazarević. U njima se bavi krizom
građanskog braka, odnosima među spolovima, među ljudima općenito, ispituje intimu
i unutrašnje svjetove svojih junaka, osobito junakinja, dramu i sudbinu
čovjeka povezanu sa sudbinom drugog čovjeka.


Mora da je bilo jako bolno u duši Kozarcu kad je ispisivao svoje gorke meditacije
o životu nadomak smrti. A ipak je sačuvao svoju prepoznatljivu odmjerenost
i mirnoću, svojstvenu čovjeku koji dobro poznaje ljudsku prirodu i miri
se s njom. Ništa ga ne može pokolebati u njegovu čovjekoljublju. I zato nam
danas njegovo djelo toliko govori i toliko znači.


PRISLUŠKIVANJE ŠAPUTANJA STAROG SLAVONSKOG RASTA


Malo je još rastova dugi vik svog bivovanja


kraj ni naših stanova, sve od žira do grananja.


što su nako jaki, pravni, Pokušajmo tiho prići,


6to su nako sasvim ravni. grm pokoji zaobići,


Kad bi mogo bit mušicom, prikrast mu se pod listove,


pa čut sitnom si dušicom, pa zavirit u godove,


što li pašče taj rast stari. oa čut njeg´va šaputanja


Kako ii on prokrstari kroz godine sva stradanja.