DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 93     <-- 93 -->        PDF

AKTUALNO


TRI SKICE EKONOMSKIH PLATFORMI ZA ORGANIZACIJU
ŠUMARSTVA — OD TROJICE PROFESORA U HRVATSKOJ*


Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo, Poslovna zajednica
»Exportdrvo« i SIZ šumarstva SR Hrvatske te naša šumarska javnost upravo
pretresaju glavne postavke novog Zakona o šumama SR Hrvatske.


U Šumarskom listu, 9—10,1989, str. 476—492, pod »Aktualno« objavljeno
je niz kraćih napisa a i ja sam objavio prvi i peti rad u svojoj knjizi »Ekonomska
istraživanja u šumarstvu«, Informator, 1989. — koji tangiraju odnosnu
problematiku.


Ti objavljeni radovi, kao i oni ranije objavljeni od strane profesora doktora
Z. Potočića, R. Sabadija i mene — međusobno u mnogim pojedinostima
proturiječe. Budući da se ne može pretendirati da šumarski stručnjaci
uvodno navedenih ključnih ustanova, pa i oni u šumarskoj praksi, pročitaju
i »probave« baš sve objavljene napise i radove — lako se može dogoditi da
neki pojedinačni napis zavede one koji vode sadašnju raspravu o organizaciji
šumarstva u našoj Republici.


Da se to izbjegne, u ovom kratkom napisu želim upozoriti na bitne razlike
u poimanju navedene trojice profesora koji se bave ekonomikom i organizacijom
šumarstva. To stoga da se ne ostvari ona njemačka uzrečica: »Drei
Professoren — Vaterland verloren«. . .


Z. Potoči ć tretira djelatnost uzgoja i zaštite šuma kao »proizvodnju«
koja ne stvara nikakvu vrijednost (»jer se ona teško utvrđuje«). Stoga smatra
da tržišne cijene proizvoda iskorišćivanja šuma predstavljaju ekvivalent samo
te djelatnosti koji uključuje i rentu koja jedino pripada šumovlasniku. Napominjem
da to proturiječi šumarskoekonomičnoj »školi šumske rente« koja
je u feudalizmu izračunavala rentu šumarstva kao razliku šumske takse (prihoda)
i troškova uzgoja i zaštite šuma (u načelu bez kamata, jer se računalo
za površinske jedinice s trajnim šumskim gospodarenjem). To proturiječi i
mladokapitalističkoj šumarskoekonomičkoj »školi čiste zemljišne rente« koja
je rentu izračunavala kao razliku šumske takse (prihoda) i troškova uzgoja
i zaštite šuma (sa složenim kamatama, jer se računalo za pojedinu jednodobnu
šumsku sastojinu s prekidnim šumskim gospodarenjem). Pored toga
nikako ne stoji tvrdnja Z. Potočića da se tu radi o »identičnim odnosima«
kao u poljoprivredi. Naime, u poljoprivredi se renta računa analogno kao
u navedenim školama šumarske ekonomike, tj. odbijaju se također i troškovi
(pa i profit) biljne proizvodnje a to znači i uzgoja i zaštite bilja — dok Z.
Potočić troškove (pa i profil) uzgoja i zaštite šuma uopće ne odbija od pri*
Po jedan primjerak poslan je Republičkom komitetu za poljoprivredu i šumarstvo. Poslovnoj
zajednici »Eiiportdrvo« i SIZ-u šumarstva Hrvatske.