DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 83     <-- 83 -->        PDF

duž oborenog stabla, nego i po šumsko-uređajnim debljinskim stepenima
hrasta lužnjaka. Budući da su to precizna mjerenja (do na mm) — to nijesmo
bili u mogućnosti mjeriti bjeljiku na svim oborenim stablima u sječini,
a niti na svakom izrađenom sortimentu, nego samo na onima koja su
slučajno krojena u sortimente dužine 4, 6, 8 itd. metara, jer bismo u protivnom
ne samo oštetili proizvođača sortimenata, nego bismo napustili i
princip slučajnosti, što bi bilo nedopustivo. To znači ako je neko od stabala
krojeno u sortimente 4,5 m, 5 m, 7 m, 7,5 m — to stablo nijesmo mogli uzeti
u pokus, nego samo ona stabla za koja je stručnjak (»krojač«) u sječini
odredio da ga takvim i takvim krojenjem maksimalno može iskoristiti u
vrednije sortimente. Upravo nam se otuda ne poklapaju brojevi mjerenja
na panju, na 4, na 6 itd. metru, jer smo mi mjerili isključivo na tim (parnim
metrima) presjecima stabala, te i time, unekoliko, osigurali princip
slučajnosti. Zato smo i morali tražiti po sječinama stabla određenih šumsko-
uređajnih debljinskih stepena što su slučajno iskrojena na te parne
brojeve, da na njihovim presjecima (na tanjem kraju sortimenta) izmjerimo
širinu (debljinu) bjeljike pod kutom od 90° i sredinu upišemo u terenski
manual.


Taj nam je podatak bio potreban iz najmanje tri razloga i to:


1) Poznato je da je bjeljika u fiziološki zdravom (pa i bolesnom) stablu
sastavni dio drva i da se upravo na bjeljici nalazi kambij kojim stablo raste.
Osim toga je poznato da je postotak (a ne širina) bjeljike u ukupnoj
drvnoj masi stabla veći kod mlađih, odnosno tanjih stabala, u odnosu na
ona starija (deblja). Istraživanjima smo utvrdili da su hrastove sastojine,
osim ostalog, zrele za sječu i onda kada hrastovina na cijelom presjeku
poprimi jednoličnu boju srčike, sa malim ili vrlo malim omotačem bjeljike,
koja — izražena u postotnom odnosu — predstavlja zanemarivu veličinu (5).


2) Isto tako je poznato da bjeljika u tehnološkom procesu prerade
hrastovine predstavlja, osim kod impregnacije drva, grešku drva i ona se
ili odstranjuje ili bonificira, odnosno sortiment se klasira u nižu kvalitetnu
klasu, a samim time se na njemu postiže i manja jedinična cijena.


3) Istraživanja smo, kako je naprijed navedeno, proveli u zdravim i
sušenim sastojinama hrasta lužnjaka. Kupci hrastove oblovine i imperativno,
ako su još i unaprijed znali da ta oblovina potječe iz sušenih sastojina
hrasta lužnjaka — zahtijevaju bonifikaciju te oblovine za širinu, odnosno
promjer i kubaturu bjeljike. To stoga što bjeljika u sušenim sastojinama
i na izrađenim sortimentima prva počne propadati (truliti), pa je kao takva
malo ili nimalo upotrebljiva u daljnjim tehnološkim procesima prerade
drva. Na taj način se sortimcnti deklasiraju, jer im se smanjuje srednji
promjer. Kao što je poznato, kvaliteta sortimenata kod tvrdih listača je,
pored ostalog, funkcija i srednjih promjera tih sortimenata. Osim toga
tom bonifikacijom se odbacuje i znatna količina posječene, izrađene, izvezene
i prevezene drvne mase koju kupac ne plaća, a niti priznaje troškove.


Upravo smo is toga osnova mjerili širinu (debljinu) bjeljike s jedne
strane na presjeku kružne plohe panja i sortimenata udaljenih od panja
4 — 14 m, te pomnoženu s 2 i utvrdili ukupnu širinu bjeljike na kružnoj
plohi panja i sortimenata. Nakon toga smo utvrdili srdnji promjer sortimenata
sa bjeljikom i bez bjeljike i na taj način im ustanovili drvnu masu
bjeljike, te postotak bjeljike u ukupnoj drvnoj masi stabla, sortimenta,


633